"about" için İngilizce-Svahili çeviri

EN

"about" Svahili çeviri

SW

EN about
volume_up
{zarf}

about
kuhusu {zarf}
I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees.
Nimeonyesha kuwa wanafunzi Waswidishi wenye alama za juu wanajua kidogo sana kuhusu takwimu za ulimwengu kuliko hata sokwe.

Svahili' de "about" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd the richest 20 percent, they take out of that about 74 percent.
Na asilimia 20 ya matajiri wakubwa kabisa, wanachukua karibu asilimia 74.
EnglishWe brought inflation down from 28 percent to about 11 percent.
Tuliweza kudhibiti mfumuko bei kutoka asilimia 28 mpaka karibu asilimia 11.
EnglishAnd the poorest 20 percent, they take about two percent.
Na asilimia 20 ya masikini zaidi, wanachukua karibu asilimia mbili.
EnglishHere I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
Hapa naweka umri wa kuishi wakati wa kuzaliwa, kuanzia miaka 30 katika nchi nyingine mpaka karibu miaka 70.
EnglishAnd it went from about 25 million dollars to 150 million dollars.
Ilikuwa kutoka dola milioni 25 mpaka dola milioni 150.
EnglishBut I would like to bring you back to about here at 1960.
Ningependa kuwarudisha nyuma mpaka karibu na mwaka 1960.
EnglishAnd we had GDP grow from an average of 2.3 percent the previous decade to about 6.5 percent now.
Na pato letu la taifa liliongezeka kutoka wastani wa asilimia 2.3 kwa muongo uliopita mpaka kufikia asilimia 6.5 sasa.
EnglishVideo: Narrator: It's about repowering America.
EnglishI put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.
Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.
EnglishThat small park I told you about earlier was the first stage of building a greenway movement in the South Bronx.
Ile bustani ndogo ya mapumziko niliyowaelezea mwanzoni ilikuwa ndio hatua yetu ya kwanza ya kujenga a greenway movement katika Bronx ya Kusini.
EnglishAnd the outcome about which we wish to be optimistic is not going to be created by the belief alone, except to the extent that the belief brings about new behavior.
Na matokeo ambayo tunatamani yawe matarajio hayawezi kutokea kwa imani peke yake, isipokuwa kwa kiwango ambacho imani inaleta tabia mpya.
EnglishConflicts are down on the continent; from about 12 conflicts a decade ago, we are down to three or four conflicts -- one of the most terrible, of course, of which is Darfur.
Migogoro imepungua barani; kutoka migogoro 12 kwa muongo uliopita, kufikia migogoro mitatu au minne, Mojawapo ya migogoro mibaya zaidi, kwa hakika, ni ule wa Darfur.

Sözlükte diğer kelimeler