EN

outstanding {sıfat}

volume_up
outstanding (ayrıca: overdue)
outstanding (ayrıca: celebrated, famous, glorious, illustrious)
volume_up
знаменитый [знамени́тый] {sıf. er.}
outstanding (ayrıca: eminent, foremost, high-profile, notable)
volume_up
выдающийся [выдаю́щийся] {sıf.}
outstanding (ayrıca: noteworthy, bodacious)
volume_up
примечательный [примеча́тельный] {sıf. er.}
outstanding (ayrıca: admirable, colossal, great, immense)
volume_up
замечательный [замеча́тельный] {sıf. er.}
outstanding (ayrıca: unpaid, undischarged)
outstanding
volume_up
незаурядный [незауря́дный] {sıf. er.}

"outstanding" için eşanlamlılar (İngilizce):

outstanding

Rusça' de "outstanding" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPart of that health includes an outstanding education.
Понятие здоровья включает в себя и хорошее образование.
Englishoutstanding bond amount
сумма задолженности облигации
EnglishOkay, outstanding.