"balking" için eşanlamlılar (İngilizce):

balking
English
balk