EN accompanied
volume_up
{sıfat}

1. Müzik

accompanied

2. Matematik

accompanied
accompanied

"accompanied" için eşanlamlılar (İngilizce):

accompanied
English

Rusça' de "accompanied" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Electronic Communications Convention is accompanied by an explanatory note.
Текст Конвенции об использовании электронных сообщений сопровождается пояснительной запиской.
EnglishNow talking can be accompanied with aid or not with aid.
Сегодня переговоры могут иметь своей целью помощь, а могут и не иметь.
EnglishAnd these are always periods, ladies and gentlemen, accompanied by turbulence, and all too often by blood.
И такие времена, леди и джентльмены, всегда сопровождаются волнениями и слишком часто – кровью.
EnglishTalking can be accompanied with inclusion or not inclusion.
Могут иметь своей целью участие, а могут и не иметь.
EnglishThe Convention is accompanied by an explanatory note.
Конвенция сопровождается пояснительной запиской.
EnglishThe CISG is accompanied by an explanatory note.
КМКПТ сопровождается пояснительной запиской.