"vertical" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"vertical" Rumence çeviri

RO

"vertical" İngilizce çeviri

volume_up
vertical {sıf. er.}

EN vertical
volume_up
{isim}

vertical
Portrait orients the page for vertical viewing...like this.
Portret orientează pagina pentru vizualizare pe verticală... astfel.
Beneficiaţi de defilare uşoară pe orizontală şi pe verticală.
Opțiunea „Răsturnare verticală” este selectată.

"vertical" için eşanlamlılar (İngilizce):

vertical

Rumence' de "vertical" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would like now to say a few words on the issue of vertical restraints.
Aş dori acum să spun câteva cuvinte despre problema restricţiilor verticale.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on vertical restraints in the EC competition policy.
Comisia adoptă o carte verde privind restricţiile verticale din politica CE în materie de concurenţă.
EnglishMeet specific vertical industry needs without costly development.
Faceți față cerințelor specifice industriei fără a fi nevoit să implicați procese de dezvoltare software.
EnglishBlock layout displays the keys in vertical and horizontal rows, which can make selecting the keys easier.
Structură bloc afișează tastele în rânduri verticale și orizontale, ceea ce poate face mai ușoară selectarea tastelor.
EnglishMrs in 't Veld, in your speech, you also highlighted the issue of vertical restrictions, your proposed amendment.
Dnă in 't Veld, în discursul dvs., aţi subliniat, de asemenea, problema restricţiilor verticale, amendamentul propus de dvs.
EnglishThe power vertical has the objective of achieving control over regions that have previously been inclined to disagree with it.
Direcția urmărită de putere este obținerea controlului asupra regiunilor care s-au arătat inițial a fi în dezacord ea.
EnglishI believe that support should be given to global initiatives such as vertical funds to aid in the struggle against AIDS, malaria and tuberculosis.
Cred că ar trebui să sprijinim inițiativele globale precum fondurile verticale pentru a ajuta în lupta împotriva SIDEI, malariei și tuberculozei.
EnglishThis is why I am waiting for a clear, reasoned response from the European Commission, which will remove this question mark hanging over its vertical structure.
De aceea, aștept din partea Comisiei Europene un răspuns clar, motivat, prin care să se înlăture acest semn de întrebare la adresa verticalității sale.
EnglishWe are delighted that the Czech Presidency's response to the economic crisis focuses on developing the internal labour force and promoting vertical mobility.
Suntem încântaţi că răspunsul preşedinţiei cehe la criza economică se axează pe dezvoltarea forţei de muncă interne şi pe promovarea mobilităţii verticale.
EnglishWe can do so in the General Vertical Block Exemption Regulation and we shall be able to do so with the specific regulation on vehicles.
Putem face acest lucru în cazul Regulamentului general de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale şi vom putea face la fel în cazul regulamentelor specifice privind vehiculele.
EnglishThere are what are called vertical funds, which have been mentioned and which are used to fight major diseases, such as Aids, malaria and tuberculosis, for example.
Acestea sunt ceea ce se numesc fonduri verticale care au fost menţionate şi care sunt folosite pentru a combate bolile majore precum SIDA, malaria şi tuberculoza, de exemplu.
EnglishIf the playback indicator is at the very beginning of your project, it may be difficult to see the vertical line because it merges with the left border of the timeline.
Dacă indicatorul de redare este poziționat la începutul proiectului, este posibil ca vizualizarea liniei verticale să fie dificilă, deoarece aceasta se îmbină cu latura stângă a cronologiei.