"unknown" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"unknown" Rumence çeviri

EN unknown
volume_up
{isim}

unknown
volume_up
necunoscută {diş.} (factor)
The exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
Cauza exactă a accidentului din Golful Mexic este încă necunoscută.
For them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
Pentru ei, Uniunea este îndepărtată şi necunoscută, chiar dacă simt că au nevoie de ea.
I think it is highly improper, therefore, to take a vote on this unknown, undebated motion.
În consecinţă, consider că este total nepotrivit să votăm această moţiune necunoscută şi nedezbătută.

"unknown" için eşanlamlılar (İngilizce):

unknown

Rumence' de "unknown" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
All of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
EnglishThis is a percentage which is unknown in our European countries, thank God.
Este un procent care, din fericire, nu se regăseşte în ţările europene.
EnglishMany remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Mulţi rămân necunoscuţi, însă curajul şi devotamentul tuturor merită să fie comemorat.
EnglishTheir needs are largely unknown and ignored and their voices are not heard.
Nevoile acestora sunt în mare măsură necunoscute şi ignorate, iar vocile lor nu sunt auzite.
EnglishThe majority of the victims of the theocratic regime in Iran are unknown.
Majoritatea victimelor regimului teocrat din Iran sunt necunoscute.
EnglishUnfortunately, the outcome of this tragedy is still unknown.
Din păcate, urmările acestei tragedii continuă să fie necunoscute.
EnglishIn earlier times, however, cases were largely unknown and civil society was not as active.
Cu toate acestea, înainte, cazurile erau în mare parte necunoscute, iar societatea civilă nu era la fel de activă.
EnglishIt is a terrible phenomenon whose scale is unknown.
Este un fenomen îngrozitor ale cărui proporţii sunt necunoscute.
EnglishSince then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
De atunci, a fost ținut în detenție în condiții necunoscute și a fost privat de drepturile sale personale.
EnglishThe perpetrators of more than 5 000 crimes committed in Romania since January 1990 remain unknown.
Din ianuarie 1990 și până acum, în România au fost comise peste 5 000 de crime rămase cu autori necunoscuți.
EnglishOn 6 November 2010 in Moscow, unknown assailants inflicted a savage beating on the journalist Oleg Kashin.
La 6 noiembrie 2010, la Moscova, atacatori necunoscuţi l-au bătut cu sălbăticie pe jurnalistul Oleg Kashin.
EnglishBoth sites were selected on unknown criteria.
Ambele situri au fost selectate pe criterii necunoscute.
EnglishThe disaster caused fatalities and may cause soil and water contamination of an as yet unknown magnitude.
Dezastrul a făcut victime şi poate provoca contaminarea solului şi a apei a cărei magnitudine nu este încă cunoscută.
EnglishFiles not purchased from an online store (for example, songs ripped from a CD) will be categorized as Unknown.
Fișierele care nu au fost achiziționate de la un magazin online (de exemplu, melodiile extrase de pe un CD) vor fi clasificate drept Necunoscute.
EnglishThe consequences are unknown.
EnglishOther unknown problems.
EnglishThat is all very important and informative for politicians, for many of these rare diseases are, logically, largely unknown.
Acesta este un lucru foarte important şi instructiv pentru politicieni, întrucât multe dintre aceste boli rare sunt, logic, în mare parte necunoscute.
EnglishCommunity-wide access to information about undesirable or previously unknown side effects will make Community-wide risk management significantly easier.
Accesul la nivel comunitar la informaţii despre efectele secundare nedorite sau necunoscute anterior va facilita gestionarea riscului la nivelul Comunităţii.
EnglishOn the one hand, it is viewed as a place to fear and avoid, where monsters and unknown dangers lie in wait for us, as is evoked in many folk tales.
Pe de o pare, este văzut ca un spaţiu de care trebuie să ne temem şi care trebuie evitat, unde ne aşteaptă monştri şi pericole necunoscute, aşa cum se arată în folclor.
EnglishNatalia Estemirova, who was a candidate for the European Parliament's Sakharov Prize, was kidnapped this morning in Grozny and is being held by unknown kidnappers.
Natalia Estemirova, candidată la Premiul Saharov al Parlamentului European, a fost răpită în această dimineaţă la Groznîi de către persoane necunoscute.