"likewise" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"likewise" Rumence çeviri

RO

EN likewise
volume_up
{zarf}

likewise (ayrıca: also, as well, besides, too)
Genetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
De asemenea, consilierea genetică nu ar trebui să fie dominată de un scop politic.
Likewise, it was not easy to decide on a reasonable course of action.
De asemenea, nu a fost ușor să hotărâm cu privire la direcția rezonabilă a acțiunii.
Likewise, the EU should not expect too much in relation to Iceland, either.
De asemenea, UE nu ar trebui să se aştepte la multe nici în legătură cu Islanda.

"likewise" için eşanlamlılar (İngilizce):

likewise

Rumence' de "likewise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishExpenditure is being scrutinised, and we also have to do likewise in the EU.
Se examinează cheltuielile, iar noi trebuie să facem același lucru în cadrul UE.
EnglishThe Member States themselves have likewise failed to observe their obligations.
Chiar și statele membre au eșuat în respectarea obligațiilor ce le reveneau.
EnglishLikewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.
Totodată, cred că exprimarea cu privire la politica energiei este necorespunzătoare.
EnglishLikewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.
Tot astfel se întâmplă cu inițiativa recentă privind deportarea infractorilor străini.
EnglishFor that reason, I am likewise not prepared to talk up the reports before us today.
Din acest motiv, nu sunt pregătită să laud rapoartele care se găsesc astăzi în faţa noastră.
EnglishLikewise, you can block something for just one child or everyone.
La fel, puteți să blocați un element pentru un singur copil sau pentru toți copiii.
EnglishLikewise, we will address food security in the regional dimension.
În plus, vom trata subiectul siguranţei alimentare în dimensiunea regională.
EnglishLikewise, the fight against organised crime requires more cooperation, not more closed doors.
La fel, lupta împotriva corupției necesită mai multă cooperare, nu mai multe uși închise.
EnglishLikewise, the misuse of the Internet drew the wrath of many.
La fel, folosirea în astfel de scopuri a internetului a atras mânia multora.
EnglishLikewise, the provision of information on human rights is not sufficiently categorical.
În mod similar, informaţiile furnizate privind drepturile omului nu sunt suficient de categorice.
EnglishI support its campaign, and I urge Parliament to do likewise.
Susțin această campanie și îi solicit Parlamentului să facă același lucru.
EnglishMadam President, likewise, if I could have the same forbearance. My request is on its way to you as well.
Doamnă preşedintă, vă rog să-mi permiteţi să vă adresez aceeaşi solicitare.
EnglishToday, I call upon you, Baroness Ashton, as the High Representative of the European Union, to do likewise.
Astăzi, vă îndemn, baroneasă Ashton, ca Înalt Reprezentant al Uniunii Europene, să procedați la fel.
EnglishToday, we have voted in favour of the EMAS scheme, which requests other companies across the EU to do likewise.
Astăzi, am votat în favoarea acestui sistem, ceea ce invită alte companii din UE să procedeze la fel.
EnglishIf Europe wishes to be strong at the heart of international dialogues, so must all its lawmakers be likewise.
Dacă Europa dorește să fie puternică în centrul dialogurilor internaționale, legiuitorii săi trebuie să fie la fel.
EnglishLikewise, projects financed under the thematic programme for migration and asylum generally count as ODA.
Tot astfel, proiectele finanțate în cadrul programului tematic pentru migrație și azil sunt considerate în general AOD.
EnglishLikewise, we cannot accept any foreign military intervention or interference in the struggles of these countries' peoples.
În mod similar, nu putem accepta nicio intervenție militară sau intervenție externă în luptele cetățenilor acestor țări.
EnglishI ask all of you to say likewise.
EnglishLikewise, the European Parliament has also been adept in using technical reports to bring about a harmonised European superstate.
În aceeaşi linie, Parlamentul European a fost adept al folosirii rapoartelor tehnice pentru a crea un superstat european armonizat.
EnglishLikewise, we could say that, fortunately, the rumours surrounding the UN climate process have been shown to be greatly exaggerated.
La fel, am putea să spunem că, din fericire, zvonurile în legătură cu procesul ONU referitor la climă s-au dovedit a fi mult exagerate.