"like" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"like" Rumence çeviri

volume_up
like {sıf.}
volume_up
like {bağ.}

EN like
volume_up
{isim}

like (ayrıca: amount, care, count, importance)
volume_up
seamă {diş.}
In some debates, I would like us to consider at the start what the end result will be.
În unele dezbateri, aș dori să ținem seama de la început de rezultatul final.
I would like to make two points: firstly, we need to listen to them and to heed their concerns.
Aș dori să fac două remarci: în primul rând, trebuie să îi ascultăm și să ținem seama de preocupările lor.
Secondly, I would like to stress that we must bear in mind the religious aspect to the conflict.
În al doilea rând, aş vrea să subliniez faptul că trebuie să ţinem seama de dimensiunea religioasă a conflictului.
like

"like" için eşanlamlılar (İngilizce):

like

Rumence' de "like" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Aş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
EnglishI would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
Aş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
English- I would like to thank the President-in-Office for his very comprehensive reply.
Aş dori să mulţumesc Preşedintelui în exerciţiu pentru răspunsul său cuprinzător.
EnglishI like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
Îmi place să spun, într-un fel poetic, că Europa este patria patriilor noastre.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Aș dori să revin asupra a patru puncte importante obținute în această directivă.
EnglishI would very much like to see the Commission making improvements in this area.
Mi-aș dori foarte mult să observ îmbunătățiri aduse de Comisie în acest domeniu.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishThis is why I would like to say to the Council that I am in favour of eurobonds.
De aceea aș dori să informez Consiliul că sunt în favoarea euroobligațiunilor.
EnglishTurning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
Revenind la câteva dintre problemele specifice, aş dori să evidenţiez următoarele.
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Aș dori însă să reamintesc tuturor ce a însemnat planul Marshall pentru Europa.
EnglishI would therefore like to make this observation: who are our attacking players?
Aș dori așadar să fac următoarea observație: care sunt jucătorii noștri din atac?
EnglishMadam President, I would like to thank the honourable Member for that question.
Dnă președintă, țin să îi mulțumesc onoratei deputate pentru întrebarea adresată.
EnglishI would like to mention three specific issues which attracted several questions.
Aș dori să menționez trei aspecte specifice care au atras mai multe întrebări.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Ca medic, aş dori să subliniez înainte de toate impactul asupra sănătăţii umane.
EnglishHowever, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
În orice caz, aş dori să vorbesc mult mai detaliat despre criză şi despre tineri.
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Aş dori să menţionez cinci teme centrale care sunt esenţiale pentru grupul nostru.
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
Uniunea doreşte dezvoltarea coridoarelor maritime ca parte a extinderii TEN-T.
EnglishHowever, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
Doresc însă să subliniez câteva aspecte care trebuie abordate cu o atenţie sporită.
EnglishI would like to hear the Commissioner today reassure us on a number of points.
Aş dori să ascult astăzi clarificările comisarului în legătură cu anumite puncte.