"importation" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"importation" Rumence çeviri

EN importation
volume_up
{isim}

importation (ayrıca: import)
volume_up
import {nö.}
However, ladies and gentlemen, let us reflect for a moment on what this importation of oil and gas is.
Și totuși, doamnelor și domnilor, haideți să ne gândim puțin la ce este, de fapt, acest import de petrol și gaze.
importation
importation

"importation" için eşanlamlılar (İngilizce):

importation
import

Rumence' de "importation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe duty-free importation of plaice fillets must stop, Mr President.
Dle președinte, importurile scutite de taxe de filet de cambulă trebuie să înceteze.
EnglishDoes that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?
Asta înseamnă că importul şi comercializarea produselor contaminate vor fi tolerate în Europa?
EnglishImportation of specimens of endangered species is subject to:
Importul exemplarelor de specii pe cale de dispariţie este supus:
EnglishHowever, decisions on the importation and processing of GMO seeds would still be made at EU level.
Cu toate acestea, deciziile privind importul şi prelucrarea seminţelor OMG vor fi luate tot la nivelul UE.
EnglishThere are serious questions which we raise and rightly raise in this House about this importation.
Există întrebări serioase pe care le punem pe bună dreptate în acest Parlament cu privire la aceste importuri.
EnglishHowever, today we have enough plaice and yet, the duty-free importation of cheap flatfish is continuing.
Astăzi avem suficientă cambulă în apele noastre și totuși importurile scutite de taxe de pești plați ieftini continuă.
EnglishI am informed that Malta was considering the importation of energy generated from nuclear plants in France.
Am informaţii potrivit cărora Malta consideră posibilitatea importului de energie generată de centralele nucleare din Franţa.
EnglishGiven our great and ever increasing dependency on the importation of oil, security of oil supply is especially important.
Ca urmare a dependenţei noastre din ce în ce mai mari faţă de importul de petrol, securitatea rezervelor de petrol este foarte importantă.
EnglishA few years ago, plaice stocks were very low, as a result of which duty-free importation of other flatfish was permitted.
În urmă cu câțiva ani, pentru că stocurile de cambulă erau foarte scăzute, au fost permise importurile scutite de taxe de alți pești plați.
EnglishIn order to minimise the problems involved in energy importation, we need to formulate an effective foreign energy policy.
Pentru a minimiza problemele implicate în importarea energiei, trebuie să formulăm o politică externă comună eficientă în domeniul energiei.
EnglishWe will continue to promote the importation of African beans at the expense of local food crops and in competition with our own producers.
Vom continua să promovăm importul de fasole africană în detrimentul culturilor locale şi în concurenţă cu proprii noştri producători.
EnglishIn essence, we are witnessing an increase in the importation of products originating from fishing and aquaculture at the expense of our community production.
În esenţă, suntem martorii unei creşteri a importului produselor de pescuit şi acvacultură, pe seama producţiei comunităţilor noastre.
EnglishI also do not support the importation of genetically modified products to the European Union because of their long-term detrimental effect on health.
Nu sunt de acord nici cu importul de produse modificate genetic în Uniunea Europeană din cauza efectului lor dăunător pe termen lung pentru sănătate.
EnglishThe EU cannot, for example, fund efforts to combat deforestation while, at the same time, incentivising the importation of timber products and biofuels.
UE nu poate, de exemplu, să finanțeze eforturile de combatere a defrișărilor, stimulând, concomitent, importul de produse din lemn și biocombustibili.
EnglishAs a follow-up, the European side and the Chinese Ministry of Foreign Trade have decided on a system of joint importation surveillance for the year 2008.
În consecinţă, ministerele comerţului exterior din Europa şi China s-au pus de acord asupra unui sistem de supraveghere comună a importurilor pentru anul 2008.
EnglishBilateral agreements with Mercosur, including agriculture re-importation, could undermine the capacity for European farmers to trade at a fair market price.
Acordurile bilaterale cu Mercosur, inclusiv reimporturile agricole ar putea afecta capacitatea agricultorilor europeni de a face comerț la un preț de piață echitabil.
EnglishDo you agree with the importation of products from outside our continent that do not comply with the principles of Union preference and do not incorporate social rights?
Sunteți de acord cu importul de produse din afara continentului nostru care nu respectă principiile preferinței acordate cetățenilor Uniunii și nu includ drepturile sociale?
EnglishThe large-scale importation of workers from outside the European Union bears witness to a short-term vision and is out of kilter with the priorities I have just mentioned.
Importul la scară largă de lucrători din afara Uniunii Europene este o mărturie a unei viziuni pe termen scurt și este contrară priorităților pe care tocmai le-am menționat.
EnglishHowever, the report also provided for a list of third countries or parts of countries from which Member States shall authorise importation of bovine animals, swine and fresh meat.
Cu toate acestea, raportul prezintă, de asemenea, o listă de ţări terţe sau de regiuni din ţări din care statele membre UE autorizează importul de bovine, porcine şi carne proaspătă.