"foreign" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"foreign" Rumence çeviri

EN foreign
volume_up
{sıfat}

foreign (ayrıca: alien, odd, strange, unknown)
volume_up
străin {sıf. er.}
The EU is also the largest foreign investor in Taiwan.
UE este, de asemenea, cel mai mare investitor străin din Taiwan.
UE este cel mai mare investitor străin din Taiwan.
The EU is India's biggest foreign investor and trade partner.
UE este cel mai mare investitor străin în India şi cel mai important partener comercial al acesteia.
foreign (ayrıca: alien)
volume_up
venetic {sıf. er.} [aşağ.]

"foreign" için eşanlamlılar (İngilizce):

foreign

Rumence' de "foreign" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Consiliul a informat președintele Comisiei pentru afaceri externe în consecință.
EnglishThat is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
Este exact ce s-a întâmplat şi acum toată lumea se plânge de speculatorii străini.
EnglishSome foreign journalists were expelled or prevented from entering the country.
Unii jurnalişti străini au fost expulzaţi sau li s-a interzis accesul în ţară.
EnglishYet again, we see that this is a fundamental component of EU foreign policy.
Vedem din nou că aceasta este o componentă fundamentală a politicii externe a UE.
EnglishThe Chinese Communist Party warns foreign governments not to attend the ceremony.
Partidul Comunist Chinez avertizează guvernele străine să nu participe la ceremonie.
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Acesta a anunțat că se va adresa Comisiei pentru afaceri externe săptămâna viitoare.
EnglishSecondly, the Libyans do not want any foreign military intervention, that is true.
În al doilea rând, e adevărat că libienii nu doresc o intervenție militară străină.
EnglishFirst, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention.
În primul rând, după cum am auzit, opoziția libiană nu dorește intervenție străină.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
I-am scris ministrului afacerilor externe din Irak și am vorbit cu el din nou ieri.
EnglishI know that Minister Westerwelle, the German Foreign Minister, was recently in Yemen.
Ştiu că domnul Westerwelle, ministrul german de externe, a fost recent în Yemen.
English. - The EU is India's top foreign investor and biggest trading partner.
în scris - UE este cel mai mare investitor şi partener comercial al Indiei.
EnglishThe draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced.
Proiectul rezoluţiei votate în Comisia pentru afaceri externe a fost echilibrat.
EnglishHowever, we need to revise completely our current foreign policy, Baroness Ashton.
Totuși, trebuie să ne revizuim în întregime actuala politică externă, doamnă Ashton.
EnglishThe High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
Înaltul Reprezentant a discutat cu ministrul de externe în mod direct în acest scop.
EnglishWe therefore urgently need to review the lack of a foreign policy on culture.
Prin urmare, trebuie să revedem urgent lipsa unei politici externe privind cultura.
EnglishHuman rights are still somewhat the Cinderella of European foreign policy.
Drepturile omului sunt încă un fel de Cenuşăreasă a politicii externe europene.
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
Aceasta ar permite repatrierea pasagerilor părăsiţi în aeroporturi străine.
EnglishI shall focus on the points that are of concern to the Committee on Foreign Affairs.
Mă voi concentra asupra punctelor de interes pentru Comisia pentru afaceri externe.
EnglishThis will not be easy, but without it we will not be able to improve foreign policy.
Nu va fi uşor, însă fără acesta nu vom reuşi să îmbunătăţim politica externă.
EnglishRelated websites: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Site-uri internet conexe: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark