EN foolish
volume_up
{sıfat}

foolish (ayrıca: dull, gooselike, nonsensical, silly)
volume_up
stupid {sıf. er.}
Ar fi stupid din partea noastră să nu procedăm astfel.
However, if we hold a serious discussion with a friend, it is foolish and shameful not to mention the problems that we have.
Însă atunci când porţi o discuţie serioasă cu un prieten, ar fi un gest stupid şi păcat să nu aminteşti de problemele pe care le ai.
foolish (ayrıca: ridiculous, silly, cockamamy, ding-dong)
volume_up
prostesc {sıf. er.}
foolish (ayrıca: incongruous, oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghios {sıf. er.}
foolish (ayrıca: immoderate, inconsiderate, rash, reckless)
volume_up
nesăbuit {sıf. er.}
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (ayrıca: gooselike, incongruous, jokey, laughable)
volume_up
ridicol {sıf. er.}
foolish (ayrıca: stupid)
volume_up
căscat (nătăfleţ) {sıf. er.}
foolish
foolish (ayrıca: cracked, dotty)
foolish (ayrıca: addle-headed, fool, booby, dunce)
volume_up
gogoman {sıf. er.}
foolish
volume_up
nesăbuit {sıf. er.} (nebunesc)
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (ayrıca: silly, blockhead, dolt)
volume_up
nerod {sıf. er.} (prost)
foolish (ayrıca: silly, stupid, blockhead)
volume_up
neghiob {sıf. er.} (prost)
foolish
volume_up
nebunesc {sıf. er.}
foolish (ayrıca: extravagant)
volume_up
nebun {sıf. er.} (prostesc)
foolish (ayrıca: silly)
volume_up
năuc {sıf. er.} (prost)
foolish (ayrıca: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătâng {sıf. er.} (prost)
foolish (ayrıca: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătăfleț {sıf. er.} (prost)
foolish (ayrıca: hasty, hurried, inconsiderate, rash)
volume_up
pripit {sıf. er.}
foolish (ayrıca: cracked, crazy, mad, batty)
volume_up
smintit {sıf. er.}
volume_up
zevzec {sıf. er.}
foolish (ayrıca: cracked, doltish, silly)
volume_up
zălud {sıf. er.}
foolish (ayrıca: ill-advised, imprudent, inadvertent, rash)
volume_up
necugetat {sıf. er.}
foolish (ayrıca: oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghioasă {sıf. diş.}

"foolish" için eşanlamlılar (İngilizce):

foolish

Rumence' de "foolish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is a clear warning sign we would be foolish to ignore.
Este un semnal de avertisment clar şi ar fi o atitudine nechibzuită din partea noastră să îl ignorăm.
EnglishClearly, it would be foolish not to raise the issue of the potential costs of certain amendments tabled.
Evident că ar fi absurd să nu mă refer la problema potenţialelor costuri ale câtorva amendamente prezentate.
EnglishShe also felt very foolish.
EnglishMr President, the Irish people will certainly be very foolish if they follow the sceptical wing of the British Conservative Party.
Dle preşedinte, ar fi cu siguranţă o greşeală din partea poporului irlandez să urmeze aripa sceptică a Partidului Conservator Britanic.
EnglishIt may well be that the character involved would not have his credentials verified if the Austrian electorate are foolish enough to support him.
Este posibil ca acreditarea personajului implicat să nu fie verificată, dacă electoratul austriac a fost destul de naiv încât să îl susţină.
EnglishThere is a real dilemma here, because if the money goes on yet more foolish projects of marginal groups, that will be a bad thing.
Întrebarea este: cum vor fi cheltuiți banii?Există o dilemă reală aici, pentru că dacă banii se duc pe și mai multe proiecte nechibzuite ale grupurilor marginale, acesta va fi un lucru rău.