EN direction
volume_up
{isim}

direction (ayrıca: sense)
British Conservatives are committed to accelerating that change of direction.
Conservatorii britanici se angajează să accelereze această schimbare de direcţie.
The creation of this programme constitutes an important step in that direction.
Crearea acestui program este un pas important în această direcţie.
Mr Kacin's report makes a remarkable contribution in that direction.
Raportul dlui Kacin aduce o contribuţie remarcabilă în această direcţie.
direction (ayrıca: reason, sense, use, way)
volume_up
sens {nö.}
We must therefore strengthen European Union strategies in this direction.
Așadar, trebuie să consolidăm strategiile Uniunii Europene în acest sens.
However, the negotiations still need to be steered in this direction.
Dar este necesar ca negocierile să fie orientate în acest sens.
I hope that we will be able to start the negotiations in this direction soon.
Sper că, în curând, vom putea începe negocierile în acest sens.
direction (ayrıca: quarter)
volume_up
parte {diş.} (direcție)
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
Pe de altă parte, se face un progres foarte mic în privința repatrierii.
Which direction the Union goes in depends, in part, on us.
De noi depinde, în parte, direcţia în care se îndreaptă Uniunea.
The size, position and direction of your gestures, and the order in which you draw them, become part of the picture password.
Amploarea, poziția și direcția gesturilor și ordinea în care le schițați devin parte din parola prin imagine.
direction
volume_up
orientare {diş.} (direcție)
In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
Sectorul de automobile dispune de un potenţial enorm de orientare într-o direcţie ecologică.
The compromise which has been reached brings a new direction in European plant protection policy.
Compromisul la care s-a ajuns aduce o nouă orientare a politicii europene de protecţie a plantelor.
Yes, the position of women is about policies, it is about direction, but it also about action: action which speaks louder than words.
Da, poziţia femeilor este legată de politici, de orientare, dar şi de fapte: fapte care contează mai mult decât orice vorbe.
direction (ayrıca: guidance, management)
direction (ayrıca: address, domicile)
volume_up
adresă {diş.}
direction (ayrıca: guidance)
volume_up
cârmuire (îndrumare) {diş.}
direction (ayrıca: course)
direction (ayrıca: hand)
volume_up
mină {diş.} (direcţie)
direction (ayrıca: bidding, command, injunction, order)
volume_up
ordin {nö.} (poruncă)
direction (ayrıca: prescription, regulation)
direction (ayrıca: line)
volume_up
traseu {nö.}
direction (ayrıca: instruction)
direction (ayrıca: instruction, order)
direction

Rumence' de "direction" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
EnglishThe delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
Delegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
EnglishThe Commission's negotiating mandate is therefore heading in the right direction.
Mandatul de negociere al Comisiei se îndreaptă, prin urmare, în direcţia cea bună.
EnglishLadies and gentlemen, our economies are starting to move in the right direction.
Doamnelor și domnilor, economiile noastre încep să se miște în direcția bună.
EnglishThe report by my colleague, Mr Fernandes, makes some headway in this direction.
Raportul colegului meu, dl Fernandes, face unele progrese în această direcție.
EnglishThe Europe 2020 strategy is going in the opposite direction of such a claim.
Strategia Europa 2020 se îndreaptă în direcția opusă unei astfel de revendicări.
EnglishTherefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
De aceea, consider că acest instrument reprezintă un pas în direcția corectă.
EnglishThe delegation of powers to the Commission is also heading in this direction.
Delegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în această direcție.
EnglishI am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
Primesc multe vești conform cărora totul se îndreaptă într-o direcție greșită.
EnglishThis compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Acest compromis este doar un prim pas, dar este un pas în direcţia cea bună.
EnglishThe spring pusher pushes the balloon or ball in the direction that it’s facing.
Împingătorul împinge balonul sau mingea în direcția în care este îndreptat.
EnglishPerhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Poate va putea fi examinată posibilitatea unui ajutor din partea Comunităţii.
EnglishThe historic direction of peace-making and agreement must at any rate be welcomed.
În orice caz, trebuie salutată direcția istorică de realizare a păcii și a acordului.
EnglishMr Dess's report marks a very small step, but it is in the right direction.
Raportul dlui Dess marchează un pas foarte mic, dar este în direcția cea bună.
EnglishIt therefore seems to me that a common programme would take us in the right direction.
Prin urmare, sunt de părere că un program comun ne va purta în direcţia cea bună.
EnglishAlthough not all of the criteria have been met, the direction being taken is clear.
Deşi nu au fost îndeplinite toate criteriile, direcţia adoptată este clară.
EnglishThe June European Council confirmed the direction taken by the Commission.
Reuniunea Consiliului European din iunie a confirmat direcţia abordată de Comisie.
EnglishFor if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Căci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
EnglishHowever, the Commission's position seems to me rather unambitious in this direction.
Poziția Comisiei în această direcție mi se pare totuși destul de lipsită de ambiție.
EnglishTo draw a rectangle, drag the pointer diagonally in the direction you want.
Pentru a desena un dreptunghi, glisați indicatorul în diagonală, în direcția dorită.