"desk" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"desk" Rumence çeviri

EN desk
volume_up
{isim}

desk (ayrıca: agency, bureau, business office, office)
volume_up
birou {nö.}
Desktop computers are designed for use at a desk or table.
Computerele desktop sunt proiectate pentru utilizare pe birou sau la masă de lucru.
Desktop computers are larger machines designed for use at a desk or table.
Computerele desktop au dimensiuni mai mari și sunt destinate utilizării pe birou sau pe masă.
Usually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
Aceasta este de obicei o cutie dreptunghiulară amplasată pe birou sau dedesubtul lui.
desk (ayrıca: bureau)
volume_up
birou {nö.} (piesă de mobilier)
Desktop computers are designed for use at a desk or table.
Computerele desktop sunt proiectate pentru utilizare pe birou sau la masă de lucru.
Desktop computers are larger machines designed for use at a desk or table.
Computerele desktop au dimensiuni mai mari și sunt destinate utilizării pe birou sau pe masă.
Usually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
Aceasta este de obicei o cutie dreptunghiulară amplasată pe birou sau dedesubtul lui.
desk (ayrıca: pulpit)
volume_up
amvon {nö.}
volume_up
ghişeu {nö.}
desk (ayrıca: cash register)
desk
volume_up
pupitru {nö.} (bancă)
desk
volume_up
bancă {diş.} (pupitru)

Rumence' de "desk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Presupunând aprobarea acestuia, documentul va fi trimis la biroul dlui Klaus.
EnglishI have a whole stack of these cases on my desk and I admit that I would have fallen for most of them.
Am grămezi de astfel de cazuri pe biroul meu și recunosc că multe dintre ele m-ar fi dus de nas.
EnglishPerforming a multiple-phase migration over time can help distribute the help-desk load over time.
Efectuarea în timp a unei migrări în mai multe etape poate ajuta la distribuirea volumului de asistență tehnică.
English(1GB email accounts for "desk-less" workers such as retail staff)
(Conturi de poștă electronică de 1 GO pentru utilizatori „desk-less”, cum ar fi personalul de vânzări cu amănuntul)
EnglishTake it to a meeting, or to a co-worker's desk.
Luați-l la o întâlnire sau la biroul unui coleg.
EnglishSupporting users as an IT help desk.
EnglishIf the printer is connected to a network domain, contact a system administrator or your company support desk for assistance.
Dacă imprimanta s-a conectat la un domeniu de rețea, contactați un administrator de sistem sau biroul de asistență al companiei dvs.
EnglishI think we are doing a good job in this respect, because of these 5 000 files, only 15 to 20 end up on the Ombudsman's desk.
Dacă ne gândim că din aceste 5000 de dosare, doar între 15 și 20 ajung pe biroul Ombudsmanului, cred că facem o muncă bună în această privință.
EnglishWhen opened, a file can look very much like a text document or a picture that you might find on someone's desk or in a filing cabinet.
Când este deschis, un fișier poate arăta ca un document text sau ca o imagine pe care o găsiți pe biroul unei persoane sau într-un dulap.
EnglishThe main feature is the display, on one of the large screens, of the official voting list prepared by the Tabling Desk.
Principala sa caracteristică este faptul că afişează, pe unul dintre ecranele mari, lista oficială de votare elaborată de Unitatea de recepţie documente.
EnglishDepending on your organization, it may be necessary to temporarily increase your help-desk resources, or provide them with special training.
În funcție de organizație, poate fi necesar să măriți temporar resursele pentru asistența tehnică sau să le oferiți o instruire specială.
EnglishIt is not for us to tell the Council how to legislate, but this desk-drawer veto helps no one, especially the institutions' credibility.
Nu este datoria noastră să spunem Consiliului cum să legifereze, dar acest vot birocratic nu este de folos nimănui, mai ales credibilității instituțiilor.
EnglishIn the last months of the last Commission I also had responsibility for security, so all information about demonstrations came to my desk.
În ultimele luni ale mandatului anterior al Comisiei am fost responsabil și pentru securitate, astfel încât toate informațiile despre demonstrații au ajuns în biroul meu.
EnglishI have been a Member of this House for 13 years and I know very well that when the interpreters can no longer keep up, they press a button and a bulb on my desk lights up.
Sunt deputat în această Cameră de 13 ani și știu prea bine că, atunci când interpreții nu mai pot să țină pasul, apasă un buton și un bec se aprinde pe biroul meu.
EnglishA file is very much like a typed document that you might find on someone's desk or in a filing cabinet; it's an item that contains a collection of related information.
Un fișier se aseamănă cu un document scris pe care este poate fi găsit pe biroul cuiva sau într-un dulap de acte; este un element care conține o colecție de informații înrudite.