"desire (of/for)" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"desire (of/for)" Rumence çeviri

EN desire (of/for)
volume_up
{isim}

desire (of/for) (ayrıca: wish (for))

Rumence' de "desire (of/for)" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
Îi înțeleg pe cei care afirmă că nu doresc să continue să vorbească la pereți.
EnglishMy main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
Principala mea dorinţă a fost să apăr prerogativele instituţiei parlamentare.
EnglishI am convinced that you will be able to achieve the results that we all desire.
Sunt convins că veţi reuşi să obţineţi rezultatele pe care cu toţii le dorim.
EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Susţin dorinţa, exprimată în raport, de a consolida parlamentele naţionale.
EnglishIt welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Acesta salută dorința ambelor organizații de a-și consolida și mai mult parteneriatul.
EnglishCentral Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
Europa Centrală are un număr considerabil de cetățeni sclipitori, dornici să creeze.
EnglishDialogue is difficult, but a desire for peace has been very clearly expressed.
Dialogul este dificil, dar a fost exprimată foarte clar dorința de instaurare a păcii.
EnglishThat is our desire for the future and that is what we want for Tunisia.
Aceasta este dorinţa noastră pentru viitor şi este dorinţa noastră pentru Tunisia.
EnglishHowever, I have heard both institutions express a desire to succeed.
Cu toate acestea, am auzit ambele instituții exprimându-și dorința de a reuși.
EnglishAs a result, there is a strong desire among the people for political and social reforms.
Drept urmare, oamenii își doresc foarte mult reforme politice și sociale.
EnglishWe need to show the people of these countries that the EU supports their desire for change.
Trebuie să le arătăm popoarelor acestor țări că UE sprijină dorința lor de schimbare.
EnglishAt the same time, we express our belief and our desire that this person will be released.
În acelaşi timp, ne exprimăm încrederea şi dorinţa ca această persoană să fie eliberată.
EnglishEurope needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa are nevoie de politici care sunt motivate de o dorinţă veritabilă de întărire a Uniunii.
EnglishAfter the events in June, no new candidates have expressed a desire to stand for president.
După evenimentele din iunie, nu au existat noi candidaţi la preşedinţie.
EnglishIt is understandable that this desire is particularly strong among the new Member States.
Este de înțeles că această dorință este puternică în special în rândul noilor state membre.
EnglishThis shows a great desire to participate, which is to the credit of this House.
Acest lucru este dovada unei dorinţe puternice de participare şi face cinste Parlamentului European.
EnglishI believe that there is the political desire to promote good governance in tax matters.
Consider că există dorinţa politică de a promova o guvernare bună în ceea ce priveşte fiscalitatea.
EnglishI do not fully understand your desire to see NGOs participate in the election campaign.
Nu înţeleg întrutotul dorinţa dumneavoastră de a vedea ONG-urile participând la campania electorală.
EnglishThank you for your desire to work with the European Parliament.
Vă mulțumim pentru dorința dvs. de a lucra cu Parlamentul European.
EnglishIs there a desire to eradicate the natural medicines sector?
Există vreo dorință de eradicare a sectorului medicamentelor naturale?