"competition rules" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"competition rules" Rumence çeviri

EN

competition rules {isim} [örnek]

volume_up
competition rules

Rumence' de "competition rules" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is why we have introduced rules on competition-proofing.
Acesta este și motivul pentru care am introdus norme de rezistență la concurență.
EnglishRules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
Normele din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat s-au aliniat celor din Uniunea Europeană.
EnglishIn this field, the rules on competition are stricter than those on State aid.
Normele privind concurenţa sunt mai stricte în acest domeniu decât normele privind ajutorul de stat.
EnglishWe have an administrative system for ensuring the proper implementation of competition rules.
Avem un sistem administrativ care trebuie să asigure punerea în aplicare adecvată a normelor concurenţei.
EnglishHowever, this requires an exemption from the stringent EU competition rules in agriculture.
Cu toate acestea, acest lucru reclamă o exceptare de la regulile stricte de concurenţă ale UE în agricultură.
EnglishThe Commission's enforcement of the competition rules is essential to enable this.
Punerea în aplicare a reglementărilor în domeniul concurenţei de către Comisie este esenţială pentru a permite acest lucru.
EnglishIn order to apply competition rules, the EC may launch investigations and impose penalties.
În vederea aplicării normelor în materie de concurenţă, Comisia poate iniţia investigaţii şi poate impune sancţiuni.
EnglishHow many times would fines have been given to businesses which failed to apply the competition rules?
De câte ori vor fi fost penalizate societăţile care nu ar fi reuşit să aplice regulile privind concurenţa?
EnglishIt is hard to imagine such a dossier laying bare, as it were, that the competition rules have been breached.
Este greu de imaginat că un astfel de dosar va dezvălui încălcarea normelor în materie de concurenţă.
EnglishThese proposed changes in EU competition rules will have important implications for consumers.
Aceste modificări propuse pentru normele UE din domeniul concurenței vor avea implicații importante pentru consumatori.
EnglishImagine for a moment that the rules on competition in the European Union were managed by the Council!
Imaginaţi-vă pentru un moment că regulile privind concurenţa în cadrul Uniunii Europene ar fi gestionate de Consiliu.
EnglishThe two main elements of the new competition rules are on standard-setting and information exchange.
Principalele două elemente ale noilor norme de concurență se referă la stabilirea standardelor și schimbul de informații.
EnglishHave you developed cooperation to address infringement of competition rules in connection with third countries?
Aţi dezvoltat cooperare pentru a aduce la cunoştinţă încălcarea regulilor concurenţei în legătură cu ţările terţe?
EnglishSkewing the rules of competition is not right.
Atenuarea normelor concurenţei nu este adecvată.
EnglishWe must, however, bear in mind that the purpose of this type of cooperation is not to flout competition rules.
Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că scopul acestui tip de cooperare nu este acela de a eluda regulile concurenței.
EnglishThese agreements must meet certain conditions in order to be compatible with EU competition rules.
Aceste acorduri trebuie să întrunească anumite condiţii pentru a putea fi considerate compatibile cu regulile UE în domeniul concurenţei.
EnglishOn the other, it must respect the need for clear and transparent rules of competition on agricultural markets.
Pe de altă parte, acesta trebuie să respecte necesitatea unor reguli clare și transparente de concurență pe piețele agricole.
EnglishI have very often said that we cannot make compromises on the issues of the internal market and competition rules in Europe.
Am afirmat deseori că nu putem face compromisuri în legătură cu normele europene privind piaţa internă şi concurenţa.
EnglishDo we focus competition on innovation, on products or do we focus competition on the rules, through environmental dumping or social dumping?
Concurența trebuie să fie axată pe inovare, pe produse sau pe norme, prin dumping de mediu sau social?
EnglishAll public sector support must be transparent and it must respect EU rules on competition and state aid.
Orice ajutor acordat sectorului public trebuie să fie transparent şi să respecte reglementările UE privind concurenţa şi ajutoarele de stat.