"comparison" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"comparison" Rumence çeviri

EN comparison
volume_up
{isim}

comparison
I would like to draw a perhaps bold, but simple comparison with electrical energy.
Aş face o comparaţie, poate îndrăzneaţă, dar simplă, cu energia electrică.
However, a number of things have changed in comparison with the earlier crisis.
Totuşi, unele lucruri s-au schimbat în comparaţie cu criza anterioară.
In comparison, the amount recovered in 2007 was 288 million.
Prin comparaţie, suma recuperată în 2007 a fost de 288 de milioane.
comparison (ayrıca: comparing)
This is a point well worth bearing in mind, because drawing conclusions from direct comparisons in complex situations is not a reliable method.
Este un aspect care merită reţinut, pentru că o comparare directă nu poate fi o metodă bună de a trage concluzii dintr-o situaţie complexă.
comparison (ayrıca: conformity, congeniality, likeness, resemblance)
comparison
volume_up
tâlc {nö.} (comparație)
comparison
comparison
comparison
volume_up
paralelă {diş.} [mec.] (comparație)

"comparison" için eşanlamlılar (İngilizce):

comparison

Rumence' de "comparison" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy.
Scopul comparației mele este de a arăta adevărata cale a politicii de coeziune.
EnglishPresident in-Office Topolánek chose Sweden as a comparison to America.
Preşedintele în exerciţiu, dl Topolánek, a ales Suedia pentru comparaţia cu SUA.
EnglishHowever, the comparison works to the advantage of Montenegro, of course.
Totuși, această comparație este, desigur, în avantajul Republicii Muntenegru.
EnglishA simple comparison with a few other countries makes it clear that we could be better.
O comparație simplă cu alte câteva țări arată clar că este loc de mai bine.
EnglishThis prevents a comparison of the data reported by the various countries.
Acest lucru împiedică efectuarea unei comparaţii a datelor raportate de diverse ţări.
EnglishBy comparison, in Sweden, there are 39 deaths per million inhabitants.
Comparativ, în Suedia se înregistrează 39 de decese la un milion de locuitori.
EnglishDid any delay occur in comparison with the scheduled date of introduction?
Au apărut întârzieri față de data programată de introducere a sistemului?
EnglishSecondly, I should like to raise an objection to the comparison of the Council with the Mafia.
În al doilea rând, aş dori să obiectez faţă de comparaţia Consiliului cu Mafia.
EnglishHere we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
Avem aici ocazia majoră de a ridica moneda euro la statutul de monedă de comparație.
EnglishThe issue was not a comparison with other Member States' constitutions.
Nu a fost vorba să facem comparaţii cu constituţiile altor state membre.
EnglishIn comparison with other candidate countries, this puts Iceland ahead of the competition.
Spre deosebire de alte state candidate, acest aspect plasează Islanda în fruntea competiției.
EnglishThis has been reinforced once again in comparison with the previous Interinstitutional Agreement.
Acest lucru a fost subliniat încă o dată, în comparație cu Acordul interinstituțional anterior.
EnglishThis is a crucial change in comparison with earlier reports.
Aceasta este o modificare crucială faţă de rapoartele anterioare.
EnglishThe US dollar is usually used as the currency for comparison.
Dolarul american este folosit de obicei ca monedă de comparație.
EnglishThat is a major change in comparison to my previous views.
Este o schimbare majoră în comparație cu opiniile mele anterioare.
EnglishIt is based on mutual trust of each other's systems and on the comparison of regulatory differences.
Acordul se bazează pe încrederea reciprocă în sistemele părților și pe compararea diferențelor de reglementare.
EnglishIn comparison, 6 000 people die of AIDS every day.
Comparativ, 6000 de persoane mor zilnic din cauza SIDA.
EnglishThe Council cannot keep behaving as it is, rejecting necessary and proper interinstitutional comparison.
Consiliul nu poate continua să se comporte astfel, respingând compararea interinstituțională necesară și adecvată.
EnglishIn my view, China is always good to use as a comparison, but preferably not as an example to be followed.
În opinia mea, este mereu bine să se folosească China drept comparație, dar, de preferat, nu ca un exemplu de urmat.
English. - I just want to say that I do not like that comparison between sheep and people very much.
preşedinte al Comisiei. - Vreau doar să spun că nu îmi place prea mult comparaţia dintre oi şi oameni.