"yonder" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"yonder" Macarca çeviri

EN yonder
volume_up
{zarf}

1. arkaik

yonder
volume_up
amaz {zarf} [dem.]
yonder
volume_up
amott {zarf} [dem.]
Once, long ago, I wore European clothes at the Mission- house yonder.'
Hajdan, igen régen, európai ruhákban jártam, amott, a Missziós házában.
'I do not give to a lousy Tibetan; but ask my Baltis over yonder behind the camels.
- Egy tetves tibetinek nem adok; de kérj a lóhajcsáraimtól, amott a tevék mögött!
Nézd, hadzsi, amott van Simla városa.
yonder
volume_up
ottani {zarf} [dem.]

"yonder" için eşanlamlılar (İngilizce):

yonder
English

Macarca' de "yonder" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGlyneth, go to the carcasses yonder and find some straps and cords from their harness.
Glyneth, menj vissza a hullákhoz, és keress náluk valamiféle kötelet vagy szíjat!
EnglishYonder bishop would have you whipped for blasphemy, no doubt, if he heard you say so.
- Az a püspök ott megkorbácsoltatna szentségsértésért, ha ezt hallotta volna.
EnglishWe talked about that damn yonder Buick, kid, and just about nothing else.
Öregem, beszéltünk arról a nyavalyás Buickról ahun e, és úgyszólván semmi másról.
EnglishThere, yonder, is the booth of a Sephard goldsmith; perhaps he will offer you a price.
Ott van szemben Sephard aranymíves bódéja; ő talán hajlandó lesz megvenni magától.
EnglishShout Gul Sher Khan yonder to drive in that bay stallion's pickets more firmly.
Kiálts csak oda, Gul-Sher-Khannak, hogy jobban verje be annak a pejnek a pányvacövekjét.
EnglishMy angel, said she to her dear friend, you will make nothing of that man yonder.
- Angyalom - mondta kedves barátnőjének -, ebből az emberből ugyan soha semmit ki nem húz!
EnglishThe statues yonder were worshipped by the ancient Evadnioi, who preceded the Pelasgians.
Azokat a szobrokat ott az ősi evadnioik imádták, akik a pelazgok előtt éltek.
EnglishBe pleased to take them again; and look yonder, there are more such customers as we.'
Kérem, vegye vissza, de nézze csak, akad ott még hozzánk hasonló szerzet.
EnglishYonder sits Falael, who witnessed the whole episode; he will attest to my innocence!
Ott ül Falael, aki látta az egészet; ő majd bizonyítani fogja az ártatlanságomat.
EnglishWho was yonder old Roman who said, 'Call no man happy until he is dead'?
Ki volt az a római, aki azt mondta, Senkit se nevezzetek boldognak, amíg meg nem hal?
EnglishKul said: Sir Lulie, your quarrel lies with yonder two knights, not me.
- Sir Lulie - mondta Kul -, neked ezzel a két lovaggal van nézeteltérésed, nem velem.
EnglishLook at this stranger hiding out yonder, and watching and waiting!
Senki sem merészkedik ki oda napnyugta után, még ha vagyont fizetnének is neki!
EnglishYou may dismount and either stand to wait, or rest upon yonder benches.
- Leszállhattok a lovaitokról, és vagy állva várakoztok, vagy leültök azokra a padokra.
EnglishWell, said I, has this precious relation of yours departed, or is he still lurking out yonder?
Mondja kezdtem , ez a maga kitűnő rokona eltűnt már, vagy még mindig odakint lapul?
EnglishWhat then of Dostoy yonder, who killed my sons with his black arrows?
De akkor mi lenne Dostoyjal, aki megölte a fiaimat fekete nyílvesszőivel?
EnglishNotice at the table yonder the three sturdy matrons of imposing mien?
- Látod azt az asztalt, amelynél az a három nagydarab, tiszteletet parancsoló matróna ül?
EnglishAnd he said to his disciples: Sit you here, till I go yonder and pray.
"Üljetek le - mondta tanítványainak -, én arrébb megyek és imádkozom."
EnglishAs a first step, impound all the coins in yonder drawer and the gold in Dildahl's strong-box.
Első lépésként kobozd el a fiók tartalmát és a Dildahl pénzszekrényében lévő aranyakat!
English'It's my doom, I think, to go to that Shadow yonder, so that a way will be found.
- Nekem alighanem az a végzetem, hogy eljussak oda, a Homályba, így hát biztos, hogy találunk utat.
EnglishI observe the figure of my genial host detaching itself from the group over yonder.
De most látom, hogy kiváló házigazdánk különvált a többiektől.