EN wrenching
volume_up
{isim}

wrenching (ayrıca: curl, slew, twirl, twist)
wrenching (ayrıca: extirpation, extraction)
wrenching (ayrıca: screw, twist)
wrenching

"wrenching" için eşanlamlılar (İngilizce):

wrenching
English
wrench

Macarca' de "wrenching" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFather was still in prison, so at least he was spared those wrenching farewells.
Apám még börtönben volt; őt legalább meg lehetett kímélni a szívszaggató búcsútól.
EnglishAnd in a wrenching, stabbing instant of anguish, Karras realized that Merrin was dead.
És egyszer csak nyilalló fájdalom lépett a szívébe: rájött, hogy Merrin halott.
EnglishElminster felt a sudden wrenching cold on his cheek, and he shivered involuntarily.
Elminster hideg érintést érzett az arcán és akaratlanul is összerázkódott.
EnglishThe mind-wrenching sight of naked space fills me with mild but waning interest.
A puszta űr észbontó látványa engem csak csekély, és gyorsan múló érdeklődéssel tölt el.
EnglishShe struggled to free herself, at last wrenching her bruised wrists from him.
Niniane küzdött a szabadulásért, végül sikerült kiszabadítania véraláfutásos csuklóját.
EnglishIn that gut-wrenching moment, she knew that there was a Hell and that she was trapped in it.
Egy idegbénító pillanatig úgy érezte, hogy a pokol egy bugyra nyílt meg előtte.
EnglishBalinor exploded heatedly, wrenching violently at the jammed levels.
Nincs elég időnk! robbant ki Balinor, és vadul cibálta az elrontott zárat.
EnglishHe appeared to be wrenching at it, or bending it with all his strength.
Úgy tűnt, mintha teljes erejével megpróbálná eltörni vagy meghajlítani.
EnglishWrenching free of Eretria, he ran from the chamber, screaming one long wail of anguish.
Kitépte kezét Eretria ujjai közül, és kirohant a kamrából, egyfolytában sivítva a rémülettől.
EnglishHe opened the door carelessly, almost wrenching one of the hinges.
Szórakozottan kitárta az ajtót, kis híján letépve az egyik csuklópántról.
EnglishNo sympathy for the devil, he thought, wrenching open the rear door.
Nem rokonszenvezem az ördöggel, gondolta, és kinyitotta a hátsó ajtót.
EnglishHis answer was a head-pounding, wrenching scream of metal that thundered from the left wingtip.
A válasz fület hasogató, sikoltó-csikorgó fémes hang volt, a bal szárny felől érkezett.
EnglishSaul corrected his impulse, wrenching his left hand free.
Saul még menet közben javított a reagálásán: a bal kezét elrántotta a hurok alól.
EnglishHis fury doubled, trebled, wrenching his face into a gargoyle mask.
Ám haragja ezután még jobban elragadta, arca eltorzult a tébolytól.
EnglishHe whirled in the air in exasperation, coming to a wrenching decision.
Elkeseredve forgolódott a levegőben, míg végül döntésre jutott.
EnglishHow long would it be before the wrenching sickness of the drug would seize on her?
Vajon mikor tör majd rá a szer okozta gyötrő émelygés?
EnglishK Only once in her life had there been such wrenching j hunger in her.
Lori életében csak egyszer érzett eddig ilyen emésztő éhséget.
EnglishA physical wrenching, and he found himself lying on his sleeping pallet in the Sengar longhouse.
Nagy fájdalom hasított Udinászba, aztán ott találta magát a földön, a Szengár család házában.
EnglishFrantic, Eventine sprang for the entry doors, wrenching at the handles.
Eventine a bejárathoz ugrott, lázasan kapott a kilincs után.
EnglishSomeone flung himself onto her sword-arm, his weight wrenching at her shoulder.
Valaki a kardforgató kezére vetette magát, belekapaszkodott, s a meglepetés erejével lerántotta a ló hátáról.