EN weave
volume_up
{isim}

weave (ayrıca: drape, stuff, textile, texture)
And it ran into the weave of this veil, just as it might into the mesh of any fabric.
Sebeimből áradt a vér, és a fátyol fölitta, mintha közönséges szövet lenne.
A temple that journeys through the worlds on the currents of the secret Weave.
A templom a titkos Szövet fodrain keresztül utazik egyik világból a másikba.
A Sötét Szűz, a Titkos Szövet Õrzője.
weave
We quickly learned to sew, to weave, and weaving proved a trap for the obsessive Taltos.
Egykettőre megtanultunk varrni, szőni, noha a szövés veszedelmes csapdának bizonyult.
I also spent much of my time with my mother's women, listening to their tails; as they sat spinning or carding or weaving.
Sok időt töltöttem anyám rabnőivel, hallgatva csevegésüket szövés vagy fonás közben.
It is a trade, no more, like weaving or brewing, and like them it has its own tricks and knacks and small arts.
Ez mesterség, nem kevésbé, mint a szövés vagy a sörfőzés, és akárcsak azoknak, ennek is megvannak a maga szabályai, trükkjei, apró műfogásai.
weave

"weave" için eşanlamlılar (İngilizce):

weave

Macarca' de "weave" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOh, how Bianca had loved pearls, and how she had loved to weave them in her hair.
Ó, hogy szerette Bianca a gyöngyöket, és hogy szerette a hajába fonni őket!
EnglishThe Errant would then weave its mysterious skein, forging the Holds themselves.
A Kóbor ekkor tovább folytatta titokzatos üzelmeit, s megalkotta magukat a Kunyhókat.
EnglishI carefully weave Kelly and her wheelchair around the tables and into the hallway.
Óvatosan, vigyázva kormányzóm a tolókocsit az asztalok körül, és kijutunk a folyosóra.
EnglishTime and space were nothing; there was only the blackness and the weave of the threads.
Nem volt tér és idő, csak a feketeséget és a göngyölődő fonalakat lehetett érezni.
EnglishVraggen knew the globe to be protected by certain wards tied to the Shadow Weave.
Vraggen tudta, hogy a kristályt olyan mágikus erő védi, amely az Árnyszövetből táplálkozik.
EnglishIntuitively, Cale realized that it had all been about that treethe Weave Tap.
Furcsamód nem látta a gyökereit, de biztos volt benne, hogy vannak.
EnglishPossibly, Cale's blade could have been created with Shadow Weave magic.
Elképzelhető lenne, hogy Cale kardját az Árnyszövet erejével kovácsolták?
EnglishGlyneth had been thrusting at the weave of the pen; she created a hole and squeezed through.
Glyneth eközben akkorára tágította a ketrec egyik rését, hogy kifért rajta.
EnglishOnce she was satisfied with their pronunciation, she instructed Sparhawk to weave the spell.
Amikor elégedett volt az eredménnyel, megkérte Sparhawkot, hogy kezdje el a varázslást.
EnglishHe reached a place beyond the consecration, intending to weave a spell flight to Hell.
Kilépett a megszentelt hely bűvköréből, és belekezdett egy varázslatba, mely a Pokolba repíti.
EnglishIt took only a moment to tap the Shadow Weave and complete the spell.
Egyetlen szempillantás alatt rákapcsolódott az Árnyékszövetre, és befejezte a varázslatot.
EnglishTommy-Ray's grin became a laugh; the knife point turned against the weave of Howie's jeans.
(Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át; a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének.)
EnglishAnd when you weave them now, he asked, will you keep me close to you?
És ha Richard majd megunja Rampling Gate-et, akkor hazamegyünk.
EnglishAs soon as he entered the portal, he felt it: a disturbance in the flow of the Weave, straight ahead.
Azonnal megérezte, amint átlépett a kapun: valami felbolygatta a Szövetet, éppen előtte.
EnglishBarely turning to acknowledge him, they nodded dutifully and raised their hands to weave spells.
Csak odafordultak és bólintottak, hogy megértették és varázslatok szövésére emelték kezeiket.
EnglishHalaster muttered a curse and raised his hands to weave another spell.
Halaster elmondott egy szitkot, és újabb varázslatba kezdett.
EnglishShe stared down at the plush carpet under the desk, with its weave of huge brown and red flowers.
Lehajtotta a fejét, és az íróasztal alatt lévő szőnyeg barna-vörös virágait kezdte nézegetni.
EnglishAzriim nodded and silently replied, We are locating the Weave Tap.
Azriim egy kurta biccentéssel vette tudomásul, majd válaszolt.
EnglishThose invisible roots could grew anywhere, entwined as they were in the weft of the Weave itself.
Tudta, hogy a láthatatlan gyökerek képesek bárhová behatolni, képesek összefonódni a Szövettel.
EnglishWe do, however, still outstrip humans in one area, for a few more seasons at least: the magic we weave.
Azonban egyvalamiben az emberek fölé emelkedünk legalábbis jónéhány esztendeig; a mágiában.