EN waft
volume_up
{isim}

waft (ayrıca: air, breeze, zephyr, breath fo wind)
Only a soft wind blowing, and the distant tractor-sound wafting back and forth with it.
Csönd volt, csak az enyhe szellő sodorta felénk hébe-hóba a távoli traktordübörgést.
waft (ayrıca: beat, levitation, flutter, swim)
waft (ayrıca: blast, blow, flaw, flurry)
waft (ayrıca: breeze, whiff, wind, breath)
waft (ayrıca: flag, marker, pennant)
waft (ayrıca: flap, wing-beat)
waft (ayrıca: shred, snatch)
waft

"waft" için eşanlamlılar (İngilizce):

waft

Macarca' de "waft" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishKing Casmir leaned pointedly back from the waft of Visbhume's breath, and pointed to a chair.
Casmir tüntetően elhúzódott Visbhume nem éppen kellemes leheletétől, és az egyik székre mutatott.
EnglishIt's funny how those thoughts kind of waft into your head.
Vicces, hogy ezek a gondolatok valahogyan bekúsznak a fejedbe.
EnglishAaahh... it said, as if it now understood Harvey's purpose here, and would waft this intelligence to the ears of Mr.
Aaahh... mondta, mintha Harvey minden egyes szavát értené és azt is tudná, a kisfiú miért tért vissza.
EnglishThen, suddenly, smells began to waft into the room from under the door and through the heating and cooling vent.
Azután hirtelen azt érezte, hogy szagok szűrődnek be a szobába az ablak alatt, és a hűtő-fűtő ventilátor nyílásán át.
EnglishYou should have brought them a waft of hornets!
EnglishComing up through the narrow black semicircle was the steady hollow rush of running water and a waft of dank, cold air.
A keskeny fekete félkörön át hallotta a rohanó víz kitartó, üres csobogását, és érezte a nedves, hideg levegőt.
EnglishFurther, I will tolerate no swarms of itinerant monks, coming like flies on the waft of carrion, to feast and make merry on public funds.
Továbbá nem tűröm el, hogy vándorszerzetesek gyűljenek ide, mint legyek a dögszagra, s a nép pénzén egyenek és mulatozzanak!
EnglishHe backed it half a turn to the left, not knowing what to expect, and was delighted to feel an immediate waft of cool air on his cheeks and brow.
Félig visszacsavarta balra, azt sem tudva, mire számítson, és örömére azonnal meglegyintette homlokát és arcát a hűvös légáramlat.
EnglishThe air rustled with murmured conversations; each lady as she passed trailed a waft of scent: jasmine or floris of orange-clove, or sandalwood, or essence of rose.
A levegő tele volt halk párbeszédek hangjával; minden elhaladó hölgy bódító illatfelhőt vont maga után: jázmin, narancsvirág, szantál vagy rózsa illatát.

Sözlükte diğer kelimeler