"vicious" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"vicious" Macarca çeviri

EN

vicious {sıfat}

volume_up
Am I to understand, perhaps, that this is a vicious way of returning to Nice and restoring 99 seats to Germany?
Azt kellene talán gondolnom, hogy ez a Nizzához történő visszatérésnek és Németország 99 helye megtartásának helytelen módja?
vicious (ayrıca: bad, culpable, defective, erroneous)
vicious (ayrıca: envious, evil, ill, iniquitous)
Sparhawk's grin was vicious as he watched the five of them saddling their horses.
Sparhawk gonosz mosollyal figyelte a lovakat nyergelő öt embert.
Theres a vicious faction fight now going on inside the Politburo, as we know.
Gonosz frakcióharc dúl a Politikai Bizottságban, mint tudjuk.
She stopped suddenly as doubt struck her with vicious and corrosive force.
Megállt hirtelen, mert a kétely gonosz, elgyengítő erővel támadt fel benne.
vicious (ayrıca: bad, dirty, evil, hard)
he said in a low and vicious whisper, leering at me with lowered head.
mondta fojtott, rosszindulatú suttogással, és úgy nézett rám, mint aki öl
And then one of them said in a very low, vicious voice, 'Come on, man!'
Aztán az egyik azt mondta, nagyon fojtott, rosszindulatú hangon: "Mozgás, haver!"
Ez nagyon rosszindulatú, és teljességgel felesleges akció volt.
Ostoba, buta, romlott dolog volt!
But this creature could pretend nothing: his wound was a vicious honesty.
Ez a teremtmény azonban képtelen lett volna a tettetésre: ez a seb maga volt a bűnös őszinteség.
We must distinguish between those fighting oppression and vicious authoritarian regimes like the apartheid regime in South Africa, and the nihilism of the 9/11 bombers.
Megkülönböztetést kell tennünk az elnyomás és a dél-afrikai bűnös apartheid rendszerrel szemben fellépők, valamint a szeptember 11-i nihilista bombarobbantók között.

"vicious" için eşanlamlılar (İngilizce):

vicious

Macarca' de "vicious" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAfter her came small, yapping things of misshapen heads and wide, vicious eyes.
Kicsi, szökdécselő lények követték, alaktalan fejjel, és nagy, vad szemekkel.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
Az elmúlt pár napban az erőszakos esetek száma tovább nőtt a Közel-Keleten.
EnglishThere was no doubt: he was Angelica's brother, all right, and he was vicious.
Nem fért hozzá kétség: ez bizony Angelica bátyja, és maga a megtestesült gonoszság.
EnglishIf the door's locked, we'll have Paddy blow it, Clark insisted, with a vicious grin.
- Ha már bezárták az ajtót, Paddy majd berobbantja - makacskodott Clark vigyorogva.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Ördögi kört hozhatunk létre, hacsak nem cselekszünk bölcsen, következetesen és gyorsan.
EnglishMichael hugged her close as she stared down at the vicious stain on the mattress.
Magához ölelte Rowant, miközben a nő az ocsmány foltot bámulta a matracon.
EnglishWith strokes that were quick and vicious, Cowboy slashed away and finished the job.
Cowboy villámgyors mozdulatokkal még kétszer mellbe szúrta, és hátralépett.
EnglishAnd all the time she was what she is now - vulgar, vicious, spiteful, empty-headed...
Füttyentett, mire előloholt egy spániel, s rajongó tekintettel nézett föl rá.
EnglishYet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
A probléma azonban az, hogy a feketemunka láthatatlanságát nehéz megszüntetni.
EnglishTo the best of Dylan's recollection, he had not touched the vicious little coward.
Dylan legjobb emlékezete szerint nem érintette meg a gyáva gonosztevőt.
English' Kalten and Ulath entered, and they both had vicious grins on their faces.
Kalten és Ulath is megérkezett; mindkét lovagnak ádáz vigyor ült az arcán.
EnglishWe could be flooded out at any time, and it's a vicious flood, IVe heard about it.
Bármelyik pillanatban megindulhat fentről a zuhatag, és akkor végünk.
EnglishBut no one in this vicious charade was half as good an actor as McGee.
De ebben az ördögi rejtvényben senki sem játszott olyan kiválóan, mint McGee.
EnglishCould the Council do something to put an end to this vicious circle?
Tudna-e a Tanács valamit tenni azért, hogy véget vessen ennek az ördögi körnek?
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
A szegregáció ördögi kört alkot és törésvonalakat hoz létre az egyes társadalmakon belül.
EnglishI did all of these foolish things when something more vicious was required.
Ilyen ostobaságokat követtem el, amikor sokkal nagyobb rosszindulatra lett volna szükség.
EnglishSuddenly, with the sunlight harshly illuminating his face, he looked frighteningly vicious.
A napfény hirtelen élesen kirajzolta vonásait, melyek ijesztően gonosznak hatottak.
EnglishElandorr must be an even more vicious rival than Symrustar had thought.
Talán Elandorr sokkalta kegyetlenebb ellenfél volt, mint amilyennek Symrustar gondolta.
EnglishThe van jolted to a vicious halt, sending Mandy and Brid back into the embraces of the Thing.
A furgon rohadt nagy zökkenéssel állt meg, Mandy és Brid repültek vissza Izé ölébe.
EnglishHe started with a vicious question, and matters went from bad to worse.
Alattomos kérdéssel kezdte, és ettől fogva a dolgok mind baljósabb színezetet öltöttek.