"unharmed" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"unharmed" Macarca çeviri

EN unharmed
volume_up
{sıfat}

unharmed (ayrıca: entire, intact, integral, sound)
volume_up
ép {sıf.}
You greeted me with undisguised good will, so pleased to see I was alive and unharmed.
Te leplezetlen rokonszenvvel üdvözöltél, annyira örültél, hogy ép és egészséges vagyok.
De látta, hogy ép, sértetlen.
Even though the river swept them downstream for nearly half a mile, they reached the far bank unharmed.
Bár a folyó majdnem fél mérföldön át sodorta őket lefelé, ép bőrrel kapaszkodtak ki a túlsó partra.
unharmed (ayrıca: intact, scot-free, sound, unhurt)
Yet if she's unharmed, she'll be furious at our intrusion, Amaranthae protested.
- De ha sértetlen, akkor haragos lesz, amiért betörtünk. - ellenkezett Amaranthae.
Totally unharmed, apart from the self-inflicted degradation to its engines.
Teljesen sértetlen, kivéve a saját maga okozta hajtómsérülést.
She lay like a Botticelli angel beside the unharmed boy.
Mint egy Botticelli-angyal, úgy feküdt a sértetlen fiú mellett.

"unharmed" için eşanlamlılar (İngilizce):

unharmed

Macarca' de "unharmed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe might have added it would either be unharmed or, if things went wrong, vaporized.
Hozzátehette volna, hogy vagy nem lesz semmi baja, vagy elpárolog, ha rosszul üt ki a dolog.
EnglishExtend your hand, freely and in trust, or go unharmed; choose.
-Nyújtsd ki kezed szabadon és bizalommal vagy távozz sértetlenül; válassz!
EnglishThe unborn child would be safe and unharmed, just waiting, until then.
A meg nem született gyermek biztonságban lesz, nem esik bántódása.
EnglishHe'll understand the message, and the messenger can slip away unharmed.'
Így megkapja az üzenetet, és a hírvivő is megússza sértetlenül.
EnglishI saw her stunned face as she stood unharmed, her clothes torn, by the side of the road.
Láttam a lány meghökkent arcát, ahogy állt, épen és egészségesen, bár tépett ruhában, az út szélén.
EnglishShe had slain hundreds of blood drinkers the world over, yet left others unharmed-Even now, Marius lived.
Világszerte vérivók százait mészárolta le, másoknak meg haja szálát sem görbítette.
EnglishMy colleague will leave your wife and child perfectly unharmed.
A feleségének és a gyerekének nem lesz semmi baja, a társam a hajuk szálát sem görbíti meg.
EnglishAnd because the invaders had been in some cases Christians, many of the churches had gone unharmed.
Mivel pedig a megszállók is többnyire keresztények voltak, sok templomnak nem esett baja.
EnglishHe was described as being dazed but unharmed, thanks to the prompt action of the police.
Róla azt nyilatkozták, hogy halálra rémült, de nem esett baja, hála a rendőrség gyors közbelépésének.
EnglishThe others, waiting in the grass, saw Jack and Ralph unharmed and broke cover into the sunlight.
A fűben ülő fiúk sértetlenül, de letörve látták viszont a napfénybe kilépő Ralphot és Jacket.
EnglishFeather Witch staggered into view, like him passing unharmed through the wall of fire.
Tollas Boszorka is felbukkant mellette, s Udinászhoz hasonlóan maga is sértetlenül jutott át a tűzfalon.
EnglishShe'll remain there unharmed unless one of you merits a penalty.
Nem esik bántódása mindaddig, míg valamelyikőjük nem követi őt.
EnglishAnd we will leave her unharmed as we promised!
És úgy jövünk el, hogy egy ujjal sem bántjuk Merricket, ahogy megfogadtuk!
EnglishI want to see that the mummy's unharmed before I leave here.
Látni akarom, hogy a múmia is érintetlen, mielőtt távozom.
EnglishColonel Redfield would be found in a side street, naked and out of his head, but otherwise unharmed.
Redfield ezredesre egy mellékutcában bukkantak rá, pucéron, eszeveszetten, de máskülönben sértetlenül.
EnglishHow may we get to the god unharmed and unmolested?
Hogyan juthatunk ehhez az istenhez épen és sértetlenül?
EnglishI followed her wishes and left him unharmed.
Akkor teljesítettem Pandora kívánságát, ahogy mondtam volt.
EnglishRaymond returned said literature unharmed.
"Raymond az említett irodalmat épségben visszaszolgáltatta."
EnglishHe is out there in San Francisco waiting, unharmed!
Ott vár San Franciscóban, épen és egészségesen!
EnglishClearance to enter Soviet airspace unharmed will be radioed to him before he quits Greenland.
Az engedélyrőől, hogy sértetlenül léphessen be a szovjet légtérbe, rádión fogjuk tájékoztatni, mielőőtt elhagyná Grönland térségét.