EN to unfold
volume_up
[unfolded|unfolded] {fiil}

to unfold (ayrıca: to bare, to digest, to disclose, to excavate)
to unfold (ayrıca: to deflate, to ease, to let off, to let out)
to unfold (ayrıca: to come undone, to unclasp)
Eagerly he pulled the ripcord, waited, felt the chute unfold from his back and the lurch as the nylon blossomed, supporting him.
Mohón rántotta meg a kioldózsinórt, kicsit várt, azután érezte, hogy az ernyő kinyílik a hátán, és a teste megbillenve függeszkedik a nejlon tartóköteleken.
to unfold (ayrıca: to decompose, to disassemble)
to unfold (ayrıca: to develop, to evolve)
Voltaire felt knowledge unfold in him like a dense matting, a cloak wrapping him.
Voltaire érezte, ahogy a tudás- akár egy szétgurított szőnyeg, egy testet körbefogó szétnyíló köpeny- kibontakozik énjében.
The tale unfolds, Lord Devil. [bright images flying]
Lassan kibontakozik a történet, Lord Nergal.
She borrowed a phone at ten-thirty and called Nicholas, who was glued to the TV, watching it all unfold on CNN.
Marlee fél tizenegykor engedélyt kért, hogy telefonáljon, és felhívta Nicholast, aki a képernyőre tapadva bámulta, ahogy a CNN-en kibontakozik a dráma.
to unfold (ayrıca: to develop, to evolve, to exert, to explain)
to unfold (ayrıca: to discuss, to reason, to explicate)
to unfold (ayrıca: to disperse, to resound, to run, to spread)
to unfold (ayrıca: to dump, to lay out, to stretch)
to unfold (ayrıca: to extend, to lie)
to unfold (ayrıca: to spread)
to unfold (ayrıca: to open, to turn on, to unbar, to unclench)
to unfold (ayrıca: to recite, to recount, to relate, to report)
to unfold (ayrıca: to recount, to relate)
to unfold (ayrıca: to reel off, to uncoil)
to unfold (ayrıca: to unclench, to unfurl, to unclinch)
to unfold (ayrıca: to uncoil, to unreel, to unroll, to wind off)
to unfold
to unfold
to unfold
to unfold
to unfold (ayrıca: to unveil)
to unfold
to unfold
to unfold

Macarca' de "to unfold" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt the rim of the valley, the four he had left behind watched the drama unfold.
A NÉGY HÁTRAMARADOTT a völgy pereméről figyelte a kibontakozó drámát.
EnglishTry as he might, the Valeman could not get the little Elf to unfold.
Csinálhatott a völgylakó, amit akart, az apró elf nem volt hajlandó szétgöngyölődni.
EnglishIt is also capable of reacting swiftly to crisis situations and to events as they unfold.
Képes arra is, hogy finoman reagáljon a válsághelyzetekre, és az események alakulására.
EnglishBut now that which I have called the tyranny of the human face began to unfold itself.
Most azonban olyasmi kezdett kiderülni, amit az emberi arc rémuralmának tudtam csak nevezni.
EnglishThe croupier didn't unfold his arms until the wheel had entirely ceased to revolve.
A krupié mindaddig nem eresztette le összefont karjait, amíg teljesen meg nem állt a kerék forgása.
English'I'd give a great deal to watch his face crumble as this morning's proceedings unfold.'
Mit nem adnék érte, ha láthatnám az arcát, ahogy a reggeli események egyre jobban kibontakoznak.
EnglishWe shall be adapting our actions in connection with Lebanon to suit events as they unfold.
A Libanonnal kapcsolatos ténykedésünket az események alakulásának megfelelően kell átdolgoznunk.
EnglishLet it unfold, My Lord, as you have said it always should.
- Bontakozzon csak tovább a Teremtés, Uram, mert mint mondtad volt, így rendeltetett.
EnglishThe world will unfold as it always has, full of surprises.
A világ a jövőben is úgy fejlődik, ahogy szokott, a meglepetések sokaságának kíséretében.
EnglishAs I watched the wind's choreography unfold, I felt sheltered and, at the same time, connected to limitless sky.
Úgy éreztem, hogy védve vagyok, de közben mégis kapcsolódok az ég végtelenjéhez.
English[dark glare] unfold the memory, elminster aumar.
[sötét pillantás] Fedd fel az emlékeid, ELMINSTER AUMAR!
EnglishWould you, Professor Seldon, like to see your work unfold?
Szeretné látni, professzor úr, milyen eredménye lesz a munkájának?
EnglishHe tried to unfold a wing and veer awaybut couldn't!
Próbálta kiterjeszteni szárnyait és elvitorlázni, de képtelen volt rá.
EnglishHere I sit, day after day, talking with other ladies and seeing the life of the realm unfold.
Itt ülök napról-napra, beszélgetek a többi hölggyel és végig kell néznünk, ahogy Cormanthor egysége megbomlik.
EnglishWe will of course stay with this story as it continues to unfold.
EnglishI know that you and Lady Uskevren wish to give me aid, and that it is difficult for you to let this unfold out of your sight.
Tudom, hogy segíteni akartok nekem, és nem szívesen engeditek ki a dolgot a kezetekből.
EnglishI turned back as the starseed began to unfold.
Visszafordultam, mikor a csillagmag elkezdett kibontakozni.
EnglishBut what is known for certain is that the world will continue to grow and Creation will continue to unfold.'
Annyit tudunk biztosan, hogy a világ nem áll meg a növekedésben, a teremtés nem áll meg a kibontakozásban."
EnglishUnfold to them what you have seen in the lands of men.
Fedd fel előttük, amit az emberek földjén láttál.
EnglishOtherwise, all is quiet, unfold-ing as we foresaw.
Egyébiránt minden rendben ment, ahogy terveztük.