"unaccountable" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"unaccountable" Macarca çeviri

EN unaccountable
volume_up
{sıfat}

unaccountable (ayrıca: extraordinary, fanciful, fantastic, freaky)
unaccountable (ayrıca: enigmatic, inscrutable, mysterious, recondite)
unaccountable (ayrıca: inexplicable, irreducible)
That, I hope, explains my concern for her and the steps I took when I heard of her unaccountable disappearance.
Remélem, ez megmagyarázza, hogy miért aggódtam érte, és miért fordultam a rendőrséghez, amikor megmagyarázhatatlan eltűnéséről hallottam.

"unaccountable" için eşanlamlılar (İngilizce):

unaccountable

Macarca' de "unaccountable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe burst into unaccountable laughter, raised both fists and beat his face.
Amint a férfi benyitott, a nő felemelte a kezét, és két öklével verni kezdte támadója arcát.
EnglishHe resented the disdain with which they felt themselves unaccountable for their actions.
Utálta a gőgjüket, azt, hogy úgy érezték, senkinek nem kell elszámolniuk a cselekedeteikkel.
EnglishIn fact, her knowledge of when and where towns and cities would develop is totally unaccountable.
Egyszerűen érthetetlen, honnan tudta, merre fognak terjeszkedni a városok.
EnglishWhat I do not support are unaccountable, unelected appointees.
Nem támogatom viszont az elszámoltathatatlan, nem választott jelölteket.
EnglishTossed about by violent waves and unaccountable currents, boats have been swept beyond all control.
A himbálózás és bukdácsolás annyira dobálja a hajókat, hogy azokat lehetetlen kormányozni.
EnglishUnaccountable delays still exist in its procedures.
Indokolatlan eljárási késedelmek a mai napig vannak.
EnglishShe really is so - so unaccountable sometimes.
EnglishIn every view it is unaccountable!
Bárhogy is nézem a dolgot, nem tudom megérteni!
EnglishI felt the unaccountable desire to weep.
EnglishHattie is rather unaccountable.
EnglishThis does not even take into account the undemocratic and unaccountable decision-making processes of the European Central Bank.
És ez még csak figyelembe sem veszi az Európai Központi Bank nem demokratikus és elszámoltathatatlan döntéshozatali folyamatát.
EnglishI got up off the dressing table and went towards him and I think that he meant to block my path, but something unaccountable happened.
Felálltam az öltözőaszaltól, elindultam felé; úgy rémlik, el akarta állni az utamat, de ekkor valami váratlan dolog történt.
EnglishMy action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Jelen cselekedetem nem jelenti azt, hogy megenyhültem volna az EU és annak áthatolhatatlan, rugalmatlan és elszámoltathatatlan szerkezete iránt.
EnglishMary Draper's husband insured his life in her favor for a considerable sum, and his death was sudden and unaccountable.
Mary Draper férje nagy összegű életbiztosítást kötött a felesége javára, majd hamarosan meghalt, váratlanul és meglehetősen tisztázatlan körülmények között.
EnglishBig business and industries unrestrainedly polluting rivers, lakes and water tables with untreated toxic waste are unaccountable.
A folyókat, tavakat és a talajvizet kezeletlen mérgező anyagokkal korlátlanul szennyező nagyvállalkozásokat és iparágakat nem lehet felelősségre vonni.
EnglishUnaccountable EU bureaucrats, instead of elected politicians leading the negotiations, will end up with a bad outcome for Iran and the rest of the world.
Ha a tárgyalásokat az EU nem elszámoltatható bürokratái vezetik a megválasztott politikusok helyett, azzal Irán és a világ többi része is csak rosszul járhat.
EnglishIt will suffer the consequences of the unthinking and unaccountable exploitation of natural resources and it will be spoiled by capitalist barbarity.
A környezet meg fogja szenvedni a természeti erőforrások meggondolatlan és felelőtlen kiaknázásának következményeit. A környezetet tönkre fogja tenni a kapitalista barbárság.
EnglishThese mistakes are the fault of the Member States, of their laws, which are very inadequate, of their authorities, which are too lax, and of their governments, which are too unaccountable.
Ezekért a hibákért a tagállamok, azok nem megfelelő törvényei, azok túlzottan hanyag hatóságai és túlzottan felelőtlen kormányai a felelősek.
EnglishI am dispirited to read this magazine this week where an unelected, unaccountable member of a wealthy elite is giving out about the unelected elite in Brussels.
Elkeseredve olvastam e héten egy újságot, amelyben az egyik, tehetős elit egyik nem-megválaszott, be nem számoltatható tagja kiosztja az ugyancsak nem-megválasztott brüsszeli elitet.