"truthfully" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"truthfully" Macarca çeviri

EN truthfully
volume_up
{zarf}

truthfully (ayrıca: aboveboard, baldly, downright, forthright)
Just answer our questions truthfully, and everything will be fine.
Csak válaszolj őszintén a kérdéseinkre és nem lesz semmi baj.
'But tell me first, altogether and truthfully, the manner of thy escape.
- De mindenekelőtt azt mondd meg, de őszintén, hogy szöktél meg?
Truthfully, consumers do not care if we have eight or twenty directives.
Őszintén szólva a fogyasztókat nem érdekli, hogy nyolc vagy tizenkét irányelv létezik.
It is often very frustrating work, Popov replied truthfully.
- Gyakran igen frusztráló munka - felelte Popov az igazságnak megfelelően.
He said, therefore, quite truthfully: There's a possibility of it at least.
Annyit mondott hát, méghozzá az igazságnak megfelelően:
Azt nem említette mondta, az igazságnak megfelelően, Poirot.

"truth" için eşanlamlılar (İngilizce):

truth

Macarca' de "truthfully" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe would be by no means the only drifter of whom it could be truthfully said, See him?
Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő, akiről joggal elmondhatni: Látod?
English'None that I either can't guess the answer to or imagine you'd answer truthfully,' the avatar said.
- Olyan nincs, amire magamtól ne tudnám a választ - felelte az avatár higgadtan.
EnglishAnd I can say truthfully that my vampire followers needed me.
Azt pedig nyugodt lélekkel mondhatom, hogy vámpírkövetőimnek is szükségük volt rám.
EnglishI assured the lady truthfully that I myself did not know any more than she did.
Biztosítottam a derék hölgyet, hogy erről magam sem tudok többit, mint ő, ami egyébként így is volt igaz.
EnglishI killed her, or more truthfully, and it's time for the truth, I dragged her to her death.'
Nem érte be kámeákkal és gyémántokkal és gyöngyökkel, az nem.
EnglishNot that I have ever heard about, Ryan said truthfully.
Nem, legalábbis én nem hallottam róla válaszolta az igazsághoz híven Ryan.
EnglishAll questions are to be answered truthfully, on peril of your life.
Vallja be az igazságot, különben veszélybe kerül az élete!
EnglishJabba's so rich he'll fix it up, no problem, Kabe said truthfully.
Jabba elég gazdag, neki mindegy felelte elgondolkodva Kabe.
EnglishBut I don't think, I said truthfully, that anybody will.
Míg valaki, a jogos tulajdonosra gondolok, nem jelentkezik érte.
EnglishIt does not figure in my calculations, Hari said, quite truthfully.
- Ez a lehetőség nem szerepel a számításaimban.
EnglishNot as beautiful, Merrick, I answered her quite truthfully.
Nem ilyen szépek, Merrick feleltem az igazsághoz híven.
EnglishSerafina told him truthfully as much as she knew.
Serafina az igazsághoz híven elmesélt mindent, amit csak tudott.
EnglishAnd, truthfully, that's one reason we sent it over.
És, hogy teljesen őszinte legyek, mi is ezért adtuk át nekik.
EnglishFather told me to describe exactly how I had fired the rifle, and I answered simply and truthfully.
Apám rám parancsolt, pontosan írjam le, hogyan sütöttem el a puskát, és én egyszerű szavakkal elmondtam a tiszta igazságot.
EnglishI don't feel so great, Brian said truthfully.
- Hát nem duzzadok az erőtől - vallotta meg Brian.
EnglishI stand here before you now truthfully unafraid.
Õszinte bátorsággal állok most itt előttetek.
English(Laughter) Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up.
(Nevetés) Valójában az történik, hogy ahogy a gyerekek felnőnek, oktatni kezdjük őket fokozatosan a csípő fölött.
EnglishOliver said happily, if not quite truthfully, I always said he did it!
Miután a tettes mögött becsukódott az ajtó, Mrs. Oliver boldogan, bár az igazságnak nem egészen megfelelően felkiáltott:
EnglishBlue-white light outlined the mage's head, and she saw his features twist and struggle as he found himself compelled to speak truthfully.
Kékesfehér fény ragyogott fel a mágus feje körül és torzult el, ahogy az küzdött az igazmondás ellen.
EnglishNo, I said, not very truthfully.
Ugyan mondtam, de csöppet se hangzott meggyőzően.