"trial" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"trial" Macarca çeviri

EN trial
volume_up
{isim}

trial (ayrıca: cross, ordeal, racket, scourge)
Nem lehet nagy megpróbáltatás.
There were enough trials and ordeals before her; she need not begin them at this moment.
Éppen elegendő megpróbáltatás vár még rá, nem kell hát rögtön elkezdenie.
Because of her belief that she was paying that debt, the ordeal of trial and condemnation could not touch her.
Ezért nem volt a számára megpróbáltatás sem a tárgyalás, sem az ítélet: azt hitte, hogy ezt a tartozását rója le velük.
And there's a wide clinical trial of this tissue now pending.
Sok klinikai vizsgálat van függőben ezzel a szövettel kapcsolatosan.
The odds are that you would have died long before the investigation led to a trial.
Minden valószínűség szerint előbb meghal, mintsem a vizsgálat befejeződne, és sor kerülhetne bármiféle tárgyalásra.
Laboratóriumközi vizsgálat.
trial (ayrıca: hearing)
This has allowed the execution of people without trial.
Erre való hivatkozással bírósági tárgyalás nélkül végeztek ki embereket.
This verdict was reached following a mockery of a trial.
Az ítélethez vezető út a bírósági tárgyalás megcsúfolása volt.
A halottszemle még nem bírósági tárgyalás.
trial
Having competed already at running and wrestling, let the final Trial be swimming.
Miután már versenyeztetek futásban és birkózásban, legyen a végső próba az úszás.
Over millions of years, variation and selection, variation and selection -- trial and error, trial and error.
Sok millió év során, variációk, kiválasztódások, variációk, kiválasztódások -- próba-hiba, próba-hiba.
And it's not just biological systems that produce miracles through trial and error.
És nem csak a biológiai rendszerek állnak elő csodával a próba-hiba technikának köszönhetően.

"trial" için eşanlamlılar (İngilizce):

trial

Macarca' de "trial" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhy did you do it, the trial, all of it, what do you care what they did to me?
Miért csináltad a tárgyalást és a többit, miért fáj neked az, amit velem tettek?
EnglishIf you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
Ha valaki a rendszer bajkeverő kritikusa volt, akkor nem állították bíróság elé.
EnglishThe trial of this case is hereby set for Monday, February 8, His Honor declares.
A tárgyalás időpontját február nyolcadikára, hétfőre tűzöm ki jelenti be a bíró úr.
EnglishFour speculate that Farad Sinter is behind the arrest and trial of Hari Seldon.
Négy írásban a szerzők kijelentik: Farad Sinter áll Hari Seldon perének hátterében.
EnglishNonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.
Mindenesetre ezt így mutatták be, és a tárgyaláson senki sem kérdőjelezte meg.
EnglishThere was nothing more he could do until the trial, which he was sure would be soon.
A tárgyalásig - amelyre valószínűleg hamar sor kerül - már semmit sem tehetett.
EnglishI get more coffee and lose myself in the wonders of federal trial procedure.
Veszek még magamnak kávét, és elmerülök a szövetségi tárgyalási perrendtartásban.
EnglishMore so than I had ever guessed, to challenge the Sidhe to the Trial of Heroes.
Bolondabb, mint gondoltam volna, amiért kihívod a Sidhe-t a Hősök Próbájára.
EnglishThe trial is closed to journalists and organisations working for human rights.
A tárgyalásról kirekesztették az újságírókat és az emberi jogi szervezeteket.
EnglishIt was at her insistence that I was sent out of England before the trial came on.
Az ő követelésére kellett elutaznom Angliából, mielőtt megkezdődött a per.
EnglishThey'll adjourn the trial and try to come to a private agreement with me.
- Berekesztik a tárgyalást, és megpróbálnak peren kívüli egyezségre jutni velem.
EnglishA week before the trial, they found him in a car with the engine running.
Egy héttel a tárgyalás előtt a kocsijában találták meg, amelynek járt a motorja.
EnglishIn any case, said Poirot, it is doubtful if she would have lived to stand her trial.
És különben sem tudni tette hozzá Poirot , hogy megérte volna-e a tárgyalást.
EnglishIf families are judged without trial, then we have fallen into tyranny, haven't we'?
Ha családokat ítélnek el tárgyalás nélkül, akkor zsarnokság lesz úrrá rajtunk, nem?
EnglishShe waited only until Monday morning, thirty minutes before the trial resumed.
Az ügyvédek már befutottak, s kis csoportokba verődve fontolgatták az aznapi taktikát.
EnglishIf trial lawyers ever managed to figure out how to make money off of that...
Erre valószínűleg még egy műhibákra szakosodott ügyvéd sem tudna válaszolni.
EnglishThis regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
Ez a szabályozás alapjaiban ássa alá a vádlott igazságos tárgyaláshoz való jogát.
EnglishWhich juror has actually started smoking cigarettes since the trial started?
Melyik az az esküdt, aki a tárgyalás megkezdése óta kapott rá a cigarettára?
EnglishAnd what deep and earnest purpose can he have which calls for such a trial!
Miféle célja akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra?
EnglishSuch a trial would last for weeks, and Roy would shine on the evening news every night.
Muldanno még nem tudta, hogy nyolc órával korábban letartóztatták Jack Nance-t.