"till then" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"till then" Macarca çeviri

EN till then
volume_up
{zarf}

till then (ayrıca: thither)
volume_up
addig {zarf}
But there was a rough balance ... till recently, till the great storm.
Azért valamiféle egyensúly megmaradt egészen addig, míg ki nem tört a nagy vihar.
Still, it was vile, hurting a live thing till it died.
Mégis bűnös cselekedet addig bántalmazni egy élőlényt, míg az belehal.
It was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.
A mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
till then
You could've waited till then to give me the bad news.'
Várhatott volna addig is a rossz hírrel.
Minden jót, Kegyesszárny, addig is, míg meghalok.
Addig is Eddie-t minden gyanún felül állónak tekintem.

Macarca de "till then" için benzer çeviriler

to till fiil
till edat
then zarf
then bağlaç

Macarca' de "till then" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Egészen idáig az intézményeknek jogában állt visszautasítani az információadást.
EnglishI just slipped into the bushes and stayed there watching her till she went away.
Beálltam a bokrok közé, ahonnan láthattam, és ott maradtam, amíg el nem ment.
English`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
Hosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
EnglishAmen, amen, I say to thee, the cock shall not crow, till thou deny me thrice.
"Tudom, hogy feltámad - mondta Márta -, majd a feltámadáskor, az utolsó napon."
English'Wait till you taste this stuff,' Za said, leaning towards Gurgeh and winking.
Ugye nem baj, ha tegeződünk? mondta Za, majd Gurgehhez hajolt és rákacsintott.
EnglishTill finally the day came when we'd everything that we could reasonably want.
Végül elérkezett a nap, amikor mindenünk megvolt, amit józan ésszel kívánhattunk.
EnglishThe ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
A bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
EnglishShe was only aware of things which I didn't learn till so many decades had passed.
Csak olyan dolgokat tudott, amelyeket én ennyi évtized után sem tanultam meg.
EnglishThe battle round the Jaca road had died away and did not begin again till mid June.
A jacai út körül abbamaradtak a harcok, nem is újultak ki egészen június közepéig.
EnglishWe had a tasty gypsy for our supper, we did, till Samuel took him to Ashlar!
- Finom cigányt vacsoráltunk volna, igaz-e, amíg Samuel el nem vitte Ashlarhoz!
EnglishThey climbed up the throat of the monster till they came to that immense open mouth.
- Én pedig megmutatom, hogy van! - mondta Pinokkió, és haragosan toppantott egyet.
EnglishAmen I say to you that this generation shall not pass till all these things be done.
Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek.
EnglishAnd he would not: but went and cast him into prison, till he paid the debt.
De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
EnglishThe search string %1 could not be found till the beginning of the document.
A keresett szöveg (%1) nem található a kezdőpozíció és a dokumentum eleje között.
EnglishI wish there was a clear path in front of us: then I'd go on till my legs gave way.'
Bár lenne előttünk jól járható ösvény: gyalogolnék, amíg a lábam el nem vásik.
EnglishJust height after height, till she was running with sweat and gorged on sensation.
Csak egyik magasság a másik után, míg csorogni nem kezdett róla az izzadság.
EnglishThat is what the Egyptian farmer wanted when he went out to till his fields.
Egy egyiptomi gazdálkodó sem kívánt mást, amikor kiment megmunkálni a földjét.
EnglishCoulter waited till nightfall before she approached the College of St.
Mrs. Coulter sötétedés után közelítette csak meg a Szent Jeromos Kollégiumot.