"thoroughfare" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"thoroughfare" Macarca çeviri

EN thoroughfare
volume_up
{isim}

thoroughfare (ayrıca: high road, main road, major road, through route)
At the crossroads of all the influences that have marked the history of our continent, Slovenia is a constant thoroughfare for people, goods and cultural currents of all kinds.
A kontinensünk történelmét jelző valamennyi hatás keresztútjánál Szlovénia állandó főútvonal az emberek, az áruk és a kultúrák mindenféle áramlása számára.

Macarca' de "thoroughfare" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn our way we had to pass through Hudson Street, which is a very quiet thoroughfare.
Utunk a Hudson Streeten, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül.
EnglishA thoroughfare uncompromisingly labelled Albany Road barred my way.
Keresztutca állta utamat, amit kérlelhetetlen utcatáblák Albany Roadnak jelöltek.
EnglishAt that moment we came out into a busy thoroughfare full of lights.
Ebben a pillanatban kilyukadtunk egy forgalmas, kivilágított főútvonalra.
EnglishGreedo stumbled out onto the Level 92 thoroughfare and promptly fell on his face.
Greedo kitámolygott a 92. szintre, és azonnal elterült.
EnglishHe walked out onto Trofimovo, a dingy thoroughfare near the river.
Kiment hát a Trofimovóra, erre a folyó közelében levő, sivár utcára.
EnglishThis is the street, said he, as we turned into a short thoroughfare lined with plain tow-storied brick houses.
-Ez az az utca - mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
EnglishHe stepped back from the edge of the balcony overlooking the crowded Trans-Dahl thoroughfare through Fleshplay.
Namm őrnagy hátrébb húzódott a Vigalmon keresztülhúzódó, zsúfolt transzdahl út fölé kinyúló erkély széléről.
EnglishHe whipped the wheel to the right, tapping the brake pedal only lightly, and turned onto a more brightly lighted thoroughfare.
Jobbra rántotta a kormánykereket, éppenhogy érintette a fékpedált és befordult egy jobban világított főútvonalra.
Englishthoroughfare as the procession advanced.
EnglishInstead of charging the runners, however, the two guys took the corner and raced down the thoroughfare with unnatural speed.
Õk azonban nem bántották Khamékat, hanem természetellenes sebességgel elsiettek mellettük, és befordultak az épület sarkán.
EnglishNow, I just live off a main thoroughfare in Los Angeles, and my block is -- well, it's a natural beginning for people who are peddling things door to door.
Én Los Angeles egyik főútjától nem messze lakom és az én tömböm - nos, természetes kezdőpont bárki számára, aki valamivel házal.
EnglishWithin less than a minute they were out the back door, down the meander- ing alley, and back on a main thoroughfare to wait for their car.
Alig egy perc múlva már ki is lépek a hátsó kapun, végigmentek egy szűk, kanyargós utcán, s kimentek a főútvonalra, hogy ott várják meg a kocsit.
EnglishOn his way through the huge sculptured doors, back to his palace vehicle parked by the official thoroughfare, Linge Chen allowed himself a brief smile.
Linge Chen, miközben keresztülvágtatott a magas, díszes ajtókon, és visszament a kijárat előtt hagyott járművéhez, halványan elmosolyodott.
Englishreminded me of a London thoroughfare in the early morn-after an all-clear: one expected to see a placard, Un-exploded Bomb.
A hosszú utca kihalt volt, ameddig a szem ellát; londoni negyedre emlékeztetett kora hajnalban, légi riadó után, az ember szinte várta a figyelmeztető táblát: Fel nem robbant bomba.
EnglishKham hadn't seen it on the screen, but he did when Rabo brought the chopper around a tall building and hovered over a street leading to a main thoroughfare.
A furgonok nem látszottak a képernyőn, de amikor Rabo megkerült egy magas épületet és lebegve megállt egy üres térség fölött, Kham megpillantotta őket.
EnglishPeering carefully over the top of the wall, he saw a man in the distinctive green uniform of an Imperial spice inspector emerge from the shadows and run through the crowded thoroughfare.
Mikor óvatosan kikukucskált a fal teteje fölött, egy férfit látott a birodalmi fűszerellenőrök jellegzetes zöld ruhájában.
EnglishEven in the middle of the afternoon no pedestrian passed along the street in either direction, and the few vehicles that used the thoroughfare were speeding on their way to somewhere more promising.
Még most, a délután közepén sem járt senki az utcán, és az a pár kocsi, ami erre hajtott át, gyorsan elsuhant valami ígéretesebb hely irányába.
EnglishHigh above us, on either side of the narrow thoroughfare, were their white faces just over the eaves of the tenements, a faint gleam against the lowering sky and the soundless drifts of silver rain.
Magasan a keskeny köz két oldalán fehérlett a házak ereszcsatornái fölött halványan derengő arcuk az alacsony ég alatt, a némán suhogó ezüst esőben.