"thorny" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"thorny" Macarca çeviri

EN thorny
volume_up
{sıfat}

thorny (ayrıca: arduous, complicated, difficult, hard)
volume_up
nehéz {sıf.}
The argument is therefore certainly thorny and complicated.
A vita tehát természetesen nehéz és bonyolult.
Ez nehéz és kényes téma.
In particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
Egyebek között úgy döntöttem, megpróbálok elgondolkozni a munka-magánélet egyensúly nehéz kérdésén.
thorny (ayrıca: complex, complicated, difficult, elaborate)
The argument is therefore certainly thorny and complicated.
A vita tehát természetesen nehéz és bonyolult.
thorny (ayrıca: hirsute, spiny)
The thorny bougainvillea burst in clumps from beneath the wild cherry laurel.
A tüskés bougainvillea csomókban türemlett elő a vad babérmeggyből.
She grabbed the tangled, thorny vines, climbing higher and higher up the stucco wall.
Markolta a gubancos, tüskés iszalagot, mászott egyre magasabbra a stukkós falon.
Their lives are interconnected like thorny vines forever circling and recircling the same tree.
Életük úgy kanyarog, mint a tüskés iszalag, amely többszörösen feltekeredik ugyanarra a fára.
thorny
Elméje megtört, mint a rózsa tövises szára.
He leaned on his shovel, squinting at the semitropical forest around himsweet-smelling cedars, thorny laurel trees.
A lapát nyelére támaszkodva végigpásztázott tekintetével a szubtrópusi őserdő édes illatú cédrusain és tövises babérfáin.
David scrambled up the bank, pausing before the thorny barrier at the top to hoist his brother the final few feet.
David felkapaszkodott a partra, aztán megállt odafönt, a szúró tövises bokrok sora előtt, hogy az utolsó néhány centiméteren fölsegítse öccsét.

Macarca' de "thorny" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would like to thank Parliament for having had the courage to raise the thorny issue of parent carriers.
Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek, hogy volt bátorsága felvetni a tulajdonos fuvarozók kényes kérdését.
EnglishA thorny moral question is raised here.
A kérdés azonban erkölcsi szempontból is vizsgálatra szorul.
EnglishA dike and mighty wall and thorny fence encircle it.
EnglishAtop the rocks, bare, thorny branches of stunted trees stabbed like despairing fingers up into the blood-red sky.
Bűzös gázfelhő égette a talpát, amint imbolygó szellemkarokként törtek fel a földből, és nyújtóztak a vöröslő ég felé.
English-[ Thorny ] No, Rabbit, it's comin' in from Canada.
EnglishFamily trees of the Mayfair clan were like the thorny vines that choked off the windows and doors of Sleeping Beauty's castle.
A Mayfair-családfa olyan, mint a tüskebozót, amely Csipkerózsika várában nőtte be az ajtókat és az ablakokat.
English- Oh, look out for Thorny, master of psychology.
EnglishRain streaked his face and ran into his eyes, clouding his vision as he sought to avoid fallen logs and thorny brush.
Eső csurgott az arcán, belefolyt a szemébe, elhomályosította a látását, miközben a tuskókat és a tüskebozótokat kerülgette.
English- Is that what they do in Arabia, Thorny?
EnglishThorny, you're the ranking officer here.
EnglishWhat's Thorny going to say, Rook?
EnglishAll too soon she saw a spray of quarrels, projecting like the stems of some sort of thorny plant from one side of a dark wooden archway ahead.
Nem időzött a halálgödör felett, repült tovább, és várta, vajon miféle csapda leselkedik azokra, akik repülnek.
EnglishMr President, I would like to touch on the thorny issue of the internet compromise (aka 'Amendment 138').
írásban. - (NL) Elnök úr, szeretnék kitérni az internettel kapcsolatos kompromisszumnak egy vitatott kérdésére (vagyis a "138. módosítás” kérdésére).
EnglishIn Tripoli there is nothing to mediate between the regularly planted land-fig and olive orchards, or cornfields-and the bare, stony, thorny desert.
Tripolisban nincs semmi, ami átmenetet képezne a rendszeresen művelt vidék és a puszta, köves sivatag között.
English- My ass in your face, Thorny.
EnglishThorny, I'm takin' a hard line.
EnglishFarva, you're ridin' with Thorny.
EnglishThe advocate had led Hari's testimony the previous day into the thorny question of the Psychohistory Project itself and Hari's predictions.
Az ügyész az első tárgyalásokon főként a Pszichohistóriai Terv néha kínos kérdéseivel, és Hari előrejelzéseivel foglalkozott.
EnglishThe very thorny issue of 'Icesave remains open, and on Saturday there will be a referendum which will bring Icelanders to the polls.
Az Icesave rendkívül kényes kérdése továbbra is nyitott, és szombaton tartanak népszavazást, amikor is az izlandiak szavazni fognak.
EnglishI got Thorny in front by a lot.