"thorn" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"thorn" Macarca çeviri

EN thorn
volume_up
{isim}

thorn (ayrıca: bur, burr, dolly, pricker)
volume_up
tüske {isim}
The Christian organisations are a thorn in the eye of our conscience.
A keresztény szervezetek munkája tüske a lelkiismeretünk szemében.
The use of antibiotics is indeed a thorn in our sides, for both animals and people.
Az antibiotikumok használata valóban egy tüske az oldalunkban, mind az állatok, mind az emberek szempontjából.
Úgy érzem magam, mint egy tüske a rózsák között.
thorn (ayrıca: drift, pricker, prickle, spine)
volume_up
tövis {isim}
I mentioned it and she said it was a thorn from the rose trellis by the lodge.
Megemlítettem, és ő azt mondta, hogy felsértette egy tövis a kapuslak melletti futórózsán.
A futórózsával, a kapuslaknál belement egy tövis.
The witness Wargrave has examined that tree, and it has no thorns on it.
Wargrave tanú megvizsgálta a szoban forgó bokrot, és megállapította, hogy tövis nélküli fajta.
thorn
I would plant a cutting of this thorn tree on her grave.
Szeretném a csipkebokor bujtását elültetni a síron.
There was a little faint scrubby grass in dark patches here and there and some dry thorn.
Foltokban itt is, ott is csenevész fű látszott és valamilyen száraz csipkebokor.
Not longer, perhaps, from the Isle of the Priests, where their Holy Thorn grows, but longer, far longer, from Avalon ...
A papok szigetéről, ahol a szent csipkebokor nő, tán nem, de Avalonból sokkal-sokkal hosszabb.
thorn

"thorn" için eşanlamlılar (İngilizce):

thorn

Macarca' de "thorn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs they trudged off looking for a corridor tram, Floyt asked, What's a Thorn Cup?
Amikor kimentek, és villamos után néztek, Floyt megkérdezte: Mi az a Töviskupa?
EnglishOne of our Thorn relief teams - they were on the scene ahead of the Egyptians.
Az egyik Thorn-segély egységtől, amely az egyiptomiak előtt ért a helyszínre.
EnglishAnd then the Thorn Cup, and my brother's last rite, followed by the Willreading.
Aztán a Töviskupa, majd bátyám végtisztessége, végül a végakarat kihirdetése következik.
EnglishGaston Thorn was a Member of the European Parliament for ten years, from 1959 to 1969.
Gaston Thorn tíz éven keresztül, 1959-től 1969-ig volt az Európai Parlament tagja.
EnglishA thorn bush growing about half-way up the bank had been snapped off.
A töltés oldalán, a lejtő közepén, az egyik tüskés bokornak letöredeztek az ágai.
EnglishTo Sandy it looked more like a claw than a nose, and more like a thorn than a claw.
Sandy inkább karomnak látta, mint csőrnek, illetve sokkal inkább tüskének, mint karomnak.
EnglishBut, Thorn, if they do shut you down... maybe you could stick around here?
Thorn, attól, hogy megszüntetik az osztagotokat... még nem kéne elmenned.
EnglishYou should know everything about the Thorn business - it'll be yours one day.
00:40:30.67,00:40:35.00 Mindent tudnod kell a Thorn Művekről, hiszen egy napon a tied lesz.
EnglishBut for variety, you might read some Thorn Gunn and Frederick Seidel.
- De a változatosság kedvéért olvashatnál Thom Gunnt vagy Frederick Seidelt.
English'in my spare time I've been nurturing a thorn bush outside that window.
Ráérő időmben egy szépen fejlett csipkebokrot nevelgetek az ablak alatt.
EnglishDamien Thorn as our new ambassador to the Court of St James.
Kineveztem Damien Thorn urat a St James-i irodánk új nagykövetévé.
EnglishTo some people it is a thorn in the flesh, because extremists are in political control there.
Sokaknak szúrja a szemét, mivel itt a szélsőségesek gyakorolják a politikai hatalmat.
EnglishYou're here, Dr Warren, because you're curator of the Thorn Museum.
00:13:32.04,00:13:35.60 Azért van itt, Dr. Warren, mert maga a Thorn Múzeum kurátora.
EnglishThorn as president of the United Nations Youth Council.
Tegye hozzá, hogy Thorn urat kineveztem az ENSZ Ifjúsági Tanácsa vezetőjének.
EnglishNurse Hopkins said that she had scratched her wrist on a rose tree, that she had got a thorn in it.
Hopkins nővér azt mondta, hogy egy rózsatövis felsértette a csuklóját, és beletört.
EnglishHe dropped to one knee again as she jerked one other rags free from a thorn bush.
Amikor az egyik tüskebokorba beakadt a ruhája, és megpróbálta kiszabadítani, megint fél térdre esett.
EnglishIf I were ambassador to Great Britain, I'd have to relinquish my control over Thorn.
Angol nagykövetként le kéne mondanom a Thorn cég vezetéséről.
English- He's either the heir to the Thorn millions - or Jesus Christ himself.
- Kit ünneplünk, a Thorn milliók örökösét, 00:10:56.64,00:10:59.68 - vagy magát Jézus Krisztust.
EnglishOur murderer, then, approaches the victim's table, inserts the thorn and releases the wasp!
Nos, gyilkosunk megközelíti az áldozatot, bedöfi a nyílvesszőt, és szabadon engedi a darazsat.
EnglishIn actuality it was a native thorn with a little teased yellow-and-black silk on it.
Valójában egy bennszülött törzsi nyílvessző volt, amelyre apró, sárga-fekete selyemcsíkot rögzítettek.