"this week" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"this week" Macarca çeviri

HU

EN this week
volume_up
{zarf}

this week
volume_up
a héten {zarf}
It is my intention to achieve a political agreement in the Council this week.
Szándékaim szerint ezen a héten politikai megállapodásra jutunk a Tanácsban.
This week, in my country, Lithuania, 300 000 people were registered unemployed.
Ezen a héten hazámban, Litvániában 300 000 regisztrált munkanélkülit számláltak.
This week we're celebrating Law Enforcement Week across the country.
Ezen a héten a Rendfenntartás Hetét ünnepeljük az országban.

"week" için eşanlamlılar (İngilizce):

week

Macarca de "this week" için benzer çeviriler

this zamir
Hungarian
week isim
Hungarian

Macarca' de "this week" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishUp until a month ago he went once a week, now it's at least three times a week.
Egy hónappal ezelőttig hetente egyszer ment, azóta legalább háromszor egy héten.
EnglishThis trade flap is a pretty big deal, and he says Kealty can wait a week or two.
Ez a kereskedelmi pofon nem semmi, és azt mondja, Kealty várhat még egy-két hetet.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Alig egy héttel ezelőtt szemtanúi lehettünk egy rendkívüli mozgalom kezdetének.
EnglishAlmost every week we hear horrific reports from refugee camps in southern Europe.
Szinte minden héten szörnyű jelentéseket kapunk a dél-európai menekülttáborokból.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
Egy héttel ezelőtt Kolumbiában rábukkantak Latin-Amerika legnagyobb tömegsírjára.
EnglishThey have been making eyes at each other in a heartrending way for a week past.
- Egy álló hete olyan szemeket meresztettek egymásra, mintha a lelkük szakadna ki.
EnglishLots of people can't remember what they did and where they were even a week ago.
Rengeteg ember arra sem emlékszik, hogy egy héttel ezelőtt mit csinált és hol járt.
EnglishAt least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
Legalábbis mintha Merkel asszony és Sarkozy úr ezt mondta volna a múlt héten.
EnglishThank you--thank you--I had a severe cold last week but I've got over it now.
Köszönöm köszönöm, a múlt héten csúnyán meghűltem, de most már túl vagyok rajta.
EnglishLast week, another 31 000 scientists endorsed that view in the Oregon Petition.
A múlt héten 31 000 tudós szállt síkra e nézet mellett az Oregon Előterjesztésben.
EnglishIt had been a good week for the intelligence officer, and now it was time to leave.
A volt orosz hírszerzőtiszt már egy jó hete időzött itt, és ideje volt távozni.
EnglishVishnayev had been present when the East German Premier had arrived a week before.
Visnyajev jelen volt a keletnémet miniszterelnök érkezésénél, egy héttel ezelőőtt.
EnglishI dismissed the divorce a week later, and he still threatens me all the time.
Egy héttel később visszavontam a válókeresetet, és ő azóta is állandóan fenyeget.
EnglishOnly last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Csak a múlt héten közölték, hogy az ajánlat egyszerűen nem tartható számukra.
EnglishI didn't use a little animal every two seconds; they were expended at a few a week.
Nem használtam két másodpercenként él kisállatot, hetente csak néhányat lttem ki.
EnglishThe informal European Council next week will be the twin-track approach in action.
A jövő heti informális Európai Tanács az ikerpályás megközelítés alkalmazása lesz.
EnglishJust last week there were more alarming reports about deforestation in Brazil.
Éppen múlt héten érkezett több nyugtalanító jelentés a brazíliai erdőirtásról.
EnglishHowever, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
A lengyel hajógyári munkások múlt heti tiltakozását azonban másképpen kell nézni.
EnglishThis week's summit will certainly need to take into account this important goal.
Az eheti csúcstalálkozón minden bizonnyal figyelembe kell vennünk ezt a fontos célt.