"this time" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"this time" Macarca çeviri

EN this time
volume_up
{zarf}

this time (ayrıca: at present, now, presently)
volume_up
most {zarf}
This is not the time for ideological decisions, but to think of the public.
Ez most nem az ideológiai döntések ideje, most a nyilvánosságra is gondolni kell.
There will be a time for slaughter of the Letherü, but this is not that time.
Lesz még alkalom arra, hogy lether vérbe mártsuk kardunkat, de ez most nem az az alkalom.
This time the commendation will be public-nothing red-jacketed this time.
De ezúttal nyilvánosan fogják megdicsérni; most nincs mit rejtegetnünk.
this time
It could just as easily be undated this time as another time.
Ez alkalommal éppúgy maradhatott keltezetlen, mint máskor.
This time we were all right, next time we could roll three-sixty.
Ez alkalommal megúsztuk, de legközelebb esetleg háromszázhatvan fokot fordulunk.
The stacks were higher this time, but they still looked exactly the same.
A kupacok magasabbak voltak ez alkalommal, de ugyanakkorának látszottak megint.
this time
This time the commendation will be public-nothing red-jacketed this time.
De ezúttal nyilvánosan fogják megdicsérni; most nincs mit rejtegetnünk.
This time the sound of the spell was reasonable and cajoling, almost plaintive.
Ezúttal a varázsige hangzása érvelőbb volt, és hízelgőbb, szinte könyörgő.
This time his white Panama was complemented by a creased alpaca tropical jacket.
Fehér panamakalapjához ezúttal egy gyűrött tropikálzakót öltött.

Macarca de "this time" için benzer çeviriler

this zamir
Hungarian
time isim
to time fiil

Macarca' de "this time" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Ugyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishSurprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
Nagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
EnglishAnd indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
Kétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishIf you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
Ha akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
EnglishI think, dear brother, that we're wasting our time here,' she said to Sparhawk.
Azt hiszem, kedves bátyám, csak az időnket vesztegetjük mondta a nő Sparhawknak.
EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishAt last there came a time when he blinked and saw that his hands had been untied.
Végül eljött az az idő, amikor hunyorogva arra eszmélt, hogy kioldozták a kezét.
EnglishCaerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving?
Caerid, van még módom rá, hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét? kérdezte.
EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Sargentini asszony, biztosíthatom arról, hogy túlléptük a 45 perces időkeretet.
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
A kormány nyilvánvalóan benyújtott egy tervet, de azt nem továbbították időben.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.