"this rate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"this rate" Macarca çeviri

EN this rate
volume_up
{zarf}

volume_up
így {zarf}
But at any rate once the thing had happened, there it was.
Mindenesetre, ha már egyszer így történt nem lehet változtatni rajta.
There are not many in London which charge at that rate.
Londonban nincs sok hely, ahol így megnyomnák a ceruzát.
Akkor szégyen, hogy így minősítik a zsarukat.
this rate (ayrıca: in this wise)
this rate (ayrıca: so much)
It is not normal for Member States to borrow at such different rates of interest when they have the same currency and the same rate of interest set by the European Central Bank.
Nem normális, hogy a tagállamok ennyire eltérő kamatlábak mellett vegyenek fel kölcsönt, amikor ugyanaz a valutájuk, és az Európai Központi Bank ugyanazt a kamatlábat állapítja meg.
this rate
this rate
In the future this budget will not grow at such a rate.
A jövőben ez a költségvetés nem fog ilyen mértékben nőni.
this rate

Macarca' de "this rate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
A kórházi kezelésre szoruló asztmás esetek száma hétszerese a nemzeti átlagnak.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Aztán egy csomó kérdést fogunk feltenni nekik, köztük a csikisségre vonatkozót.
EnglishMake it easy and give a kilo of lentils, you multiply immunization rate by six.
Tedd egyszerűvé, és adj egy kiló lencsét, hogy a beoltottság a hatszorosára nőjön.
EnglishAt any rate, I presume they did not let you indulge in your own ideas of make-up.
Gondolom, hogy nem igen hagyták érvényesülni a maszkkal kapcsolatos elképzeléseit.
EnglishI paid the going rate for grazing land - not even that much 'cuz o' the hills.
Annyit fizettem, amennyit egy legelőért kell, vagy még annyit sem a hegyek miatt.
EnglishWe will have to decide whether to have a low birth rate, or a high death rate.
El kell dönteni, mit akarunk: alacsony születési, vagy magas halálozási rátát.
EnglishAfter all, Cora had always been, if not subnormal, at any rate embarrassingly naïve.
Végül is Cora, ha nem is nevezhető egyenesen abnormisnak, de megdöbbentően naiv.
EnglishIn practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
A gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
EnglishAs regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.
Ami a kifizetéseket illeti, az emelés mértéke itt nagyobb, és ez ésszerű is.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Ha el akarjuk kerülni a tilalmat, 30%-on kell tartanunk a lehalászási arányt.
English(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.
EnglishThey seem to have a plan in mind; they are refusing to come here, at any rate.
Ügy fest, tervelnek valamit, ide legalábbis nem hajlandók eljönni semmi áron.
EnglishWhere are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
EnglishLife expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
Tovább fog nőni a várható élettartam, a születési ráta viszont alacsony marad.
EnglishIn the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
Az EU-ban jelenleg 10% a munkanélküliségi ráta - 1998 óta most a legmagasabb.
EnglishThe rate of arrivals had slowed, but people were still coming, most by private car.
Most már kevesebben érkeznek, de még mindig jönnek az emberek, többségük kocsival.
EnglishTherefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.
Ezért sürgősen szükség van a születési ráta emelkedését előmozdító intézkedésekre.
EnglishThey were about sixty metres up by now, and gaining height at a respectable rate.
Nagyjából hatvan méter magasan lehettek, de továbbra is meglepen gyorsan emelkedtek.
EnglishWhen drunk, at any rate, he thought of himself as St George and of me as the dragon.
O'Hare előtt sokkal izgalmasabb kép lebegett arról, hogy mit jelentünk egymásnak.