"this much" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"this much" Macarca çeviri

HU

EN this much
volume_up
{zarf}

this much (ayrıca: so many, so much, that much)
volume_up
ennyi {zarf}
And, except for making out the duty roster, that was pretty much that.
Eltekintve az őrszolgálati lista összeállításától, nagyjából ennyi volt a gyűlés.
That much time would allow reinforcements to arrive and produce a war of attrition.
Ennyi idő alatt erősítések érkezhetnek, és anyagcsatává változik a harc.
But aren't we obligated to seal off her channels with this much evidence?
De ennyi bizonyítékkal nem kötelességünk lezárni előle a csatornákat?

Macarca de "this much" için benzer çeviriler

this zamir
Hungarian
much isim
much zarf
Hungarian

Macarca' de "this much" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishBut I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
De ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
De mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
EnglishPappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
Papi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
EnglishThe Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
A nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
EnglishThe exclamation was not so much profanity as a prayer to be spared that ordeal.
Jézusom! kiáltott Cindy Smithers; inkább fohásznak hangzott, mint profanitásnak.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishThe whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
A memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
EnglishI did not so much as know that he had spent those twelve thousand francs on me.
Arról se tudtam, hogy azt a tizenkétezer frankot az én kedvemért használta fel.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishShe was gasping from the cold, but there wasn't much Clark could do about that.
Az alig kapott levegőt a hidegben, de hát sokat ezen már Clark sem segíthetett.
EnglishIn all truth, the last guests to leave your party don't matter that much anyway.
Az az igazság, hogy nem is nagyon számít, mikor mentek el az utolsó vendégeik.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.