"this morning" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"this morning" Macarca çeviri

EN this morning
volume_up
{zarf}

this morning
We are pleased to welcome the Ombudsman this morning, and Commissioner Wallström.
Örömmel üdvözöljük ombudsman urat ma délelőtt, valamint Wallström biztos asszonyt.
This morning, documents were indeed received from the Council, and I scrutinised them.
Ma délelőtt dokumentumokat kaptunk a Tanácstól, amelyeket megvizsgáltam.
Ladies and gentlemen, this morning, a meeting of the Conference of Presidents was held.
Ma délelőtt ülésezett az Elnökök Értekezlete.
this morning
The footballer François Sterckele was this morning involved in a traffic accident.
A labdarúgó, François Sterckele ma reggel halálos közlekedési balesetet szenvedett.
It is not the opinion of the group, which expressly decided otherwise this morning.
Nem a képviselőcsoportom véleménye, amely ma reggel határozottan másképpen döntött.
I do not think it is appropriate to present such a proposal this morning.
Véleményem szerint nem helyénvaló egy ilyen javaslat benyújtása ma reggel.

Macarca de "this morning" için benzer çeviriler

this zamir
Hungarian
morning isim
morning sıfat

Macarca' de "this morning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishJanus Senpre had carried out his part in securing the city earlier that morning.
Janus Senpre a maga részéről aznap reggel mindent megtett a város biztosítására.
EnglishJust then, a messenger arrived with the day's copies of the morning's Early Bird.
Ebben a pillanatban jött meg a futár a reggeli Early Bird legújabb példányaival.
EnglishIt doesn't seem to say in the short account there was in the local morning paper.
A helyi újság mintha nem számolt volna be erről a ma megjelent rövid híradásban.
EnglishI thought you said them all this morning, in the car, after we left Vee Vee Gee.
Azt hiszem, elmondtad délelőtt a kocsiban, miután eljöttünk a Vee Vee Gee-ből.
EnglishHe was standing by my mother's chair many a morning when I went in to greet her.
Számtalanszor ott állt anyám széke mellett, amikor reggel bementem hozzá köszönni.
English'You don't think I usually get up at this unearthly hour in the morning, do you?
Csak nem hiszi, hogy rendes körülmények között ilyen hajnali időben kelek fel?
EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
English'I'll try to reason with him in the morning,' Sparhawk replied under his breath.
Majd reggel megpróbálom meggyőzni súgta vissza Sparhawk, és Alstrom báróra nézett.
EnglishNo, she hadn't noticed anything unusual in Mrs Marshall's manner that morning.
Nem, semmi rendkívülit nem észlelt Mrs. Marshall viselkedésében ezen a reggelen.
EnglishI expect to see some big changes in you when I come to work on Tuesday morning.
Amikor kedd reggel bejövök a munkába, nagy változásokat szeretnék látni rajtad!
EnglishShivering despite the morning's humidity, she rang the mansion's doorbell again.
A reggeli pára ellenére is vacogott, amikor ismét megnyomta az udvarház csengőjét.
EnglishThe morning of the fifteenth dawned windy and dull with clouds, and Annie changed.
Április tizenötödikén szeles, borús reggel virradt rájuk, és Annie megváltozott.
EnglishWe'll be watching also, and if things look fishy, I'll find you Monday morning.
Majd mi is figyeljük, és ha úgy tűnik, valami zűr van, hétfőn délelőtt megkeresem.
EnglishHe opened the office early Friday morning, fixed his coffee and scanned the paper.
Péntek reggel kinyitotta az irodát, elkészítette a kávéját és átnézte az újságot.
EnglishI read all three of the morning papers over my eggs and bacon the next morning.
Másnap reggel mindhárom reggeli lapot átolvastam a szalonnás rántottám fölött.
EnglishI talked to her early this morning, and she wants copies of the divorce papers.
Ma kora reggel beszéltem vele, szólt, hogy hozzam magammal a válási papírokat.
EnglishThe sky paled and the faintest warmth of the morning crept across the fields.
Halványodott az ég, a nappali meleg első gyenge előhírnöke osont végig a földön.
English'is that roan horse of yours always so restive in the morning?' he asked curiously.
A lovad, az az aranyderes mindig ilyen ingerült reggelente? kérdezte kíváncsian.
EnglishThe following morning, as we were having breakfast, someone knocked on the door.
Másnap reggel, épp amikor reggeliztünk, valaki kopogtatott a bejárati ajtón.
English'Well,' the third man said, 'I didn't have a chance to read the paper this morning.
- Nos - mondta a harmadik--, nekem még nem állt módomban elolvasni a mai lapokat.