"tending" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"tending" Macarca çeviri

EN tending
volume_up
{isim}

tending (ayrıca: attendance, catering, do, fare)
tending

"tending" için eşanlamlılar (İngilizce):

tending

Macarca' de "tending" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHealers were tending to him, and the last Udinaas had heard, Rhulad was sleeping.
Gyógyítók kezelgették, és Udinász utoljára azt hallotta, hogy Rhuland alszik.
EnglishKham glanced in that direction and saw a group of women tending a gaggle of young orks.
Kham is odapillantott, és egy csoport ork nőt látott, akik pár kölköncöt terelgettek.
EnglishThe spiral is now tending downwards towards the unacceptable level in the new Member States.
A spirál lefelé mozdul el egy elfogadhatatlan szint irányába az új tagállamokban.
EnglishA policeman stood over each body; another two were tending to Pequil.
Egy-egy rendőr állt mindkét test mellett, másik kettő Pequilt látta el éppen.
EnglishRan and Kylla busied themselves tending to the horses and setting things out for the night.
Ran és Kylla a lovak körül foglalatoskodtak, és az éjszakai táborozáshoz készülődtek.
EnglishThe place was packed with drunk frat boys, and Prince himself was tending bar.
Részeg egyetemistákkal volt tele, maga Prince állt a bárpultnál.
EnglishThis was not a hand for tending babes or wounded men, but for fine needlework or prayer.
Ez a kéz nem való gyermekek vagy sebesültek gondozására, csak finom kézimunkára vagy imára.
EnglishThe nun on duty must have been making her rounds or tending to one of her charges.
Az ügyeletes nővér bizonyára szokásos ellenőrző körútján járt.
EnglishFor a while Sam sat musing, and tending the fire till the water boiled.
Aztán leült, töprengett, és táplálta a tüzet, amíg a víz fölforrt.
EnglishAt that moment, out on the sidewalk, we could see her tending to the bear.
Az ablakból láthattuk éppen, mint idomítja a medvét a járdán.
EnglishAs he did, he looked sidelong to Riven, who was tending the shallow wounds he had received.
Lopva Rivenre sandított, aki a felületi sebeivel volt elfoglalva.
EnglishThere is a sense of careful tending and great effort here in the gallery.
Valahol a közelben kell lennie a Kurátornak suttogta Guyal.
EnglishI meant Boss's— Didn't I tell you I was tending to that? he said.
Nem megmondtam már, hogy azt majd én elintézem? kérdezte.
EnglishIts wounds need tending and its homes need building one by one.
Sebeit be kell gyógyítani, otthonait egyenként újra kell építeni.
EnglishHe stopped tending the candles or changing the altar cloths or even sweeping out the leaves.
Nem törődött már a gyertyákkal, nem cserélte ki az oltárterítőket, még a faleveleket sem söpörte el.
EnglishNear the little scrape of beach, Carla Jones was tending a barbecue.
A közeli kis öböl partján Carla Jones készítette a sültet.
EnglishSpruill was tending a fire, hence the smoke.
Mrs. Spruill éppen tüzet rakott, ennek a füstjét láttuk meg az országútról.
EnglishMy years tending lepers steeled me for life's grisliest offerings.
A leprások mellette eltöltött évek megacélozták idegeimet.
EnglishTwo of her employees near the facing wall of the Azath tower, the mage tending to the Avoweds wounds.
Alkalmazottai közül ketten az Azath falának tövében guggoltak, a mágus a Fölesküdött sebeit kezelte.
EnglishOn account of the current economic, financial and social crisis, these disparities are tending to increase.
A jelenlegi gazdasági, pénzügyi és szociális válság nyomán növekednek ezek az egyenlőtlenségek.