EN tender
volume_up
{isim}

tender (ayrıca: attendant, nurturer)
tender (ayrıca: attendant, dispenser, manipulator, minder)
tender (ayrıca: bid)
tender (ayrıca: lighter)
tender (ayrıca: offer, overture, proffer, proposition)
The tender shall be valid only if it relates to an entire lot.
Az ajánlat csak akkor érvényes, ha egy teljes árutételre vonatkozik.
ANNEX II COSTS TO BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE TENDER (1)
Intervenciós termékek szállítására vonatkozó ajánlat
A tender shall be valid only if it is accompanied by: (a) a security;
(6) Az ajánlat csak akkor érvényes, ha a következőkkel együtt nyújtják be:
tender (ayrıca: verdant)
tender
tender
volume_up
zsenge {isim}
The leaves of the ferns rustled, lengthened; tender shoots unfurled.
A páfrányok levelei susogni, növekedni kezdtek; zsenge hajtások eredtek rajta.
Advertising the sale of sexual services and prostitution corrupts children from a tender age.
A szexuális szolgáltatások és a prostitúció reklámozása már zsenge koruktól kezdve megfertőzi a gyerekeket.
A zsenge tűzdelt borjúszelet kitűnő volt!

Macarca' de "tender" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have never seen anything as tender and endearing as these little mastiff pups.
Még sose láttam olyan kedves és megható lényeket, mint azok az apró sinkoránok.
EnglishWith weary, tender movements he wiped away the vomit from Regan's face and neck.
Finom, fáradt mozdulatokkal törölgette a hányadékot Regan arcáról és nyakáról.
EnglishThe notice shall indicate, in particular, the terms of the invitation to tender.
A kiírásnak feltétlenül tartalmaznia kell a pályázati felhívás feltételeit.
EnglishShe tightened her grip, pressing her thumb right on the tender bone in the middle.
Fokozta a szorítást, hüvelykjét erősen a középső, finom csonthoz préselve.
EnglishIt should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
Megjegyezendő továbbá, hogy Montenegró elfogadta törvényes fizetőeszközként az eurót.
EnglishAs Talen passed the bridge-tender, he leaned over and handed him something.
Amikor Talen is odaért a hídőr mellé, kihajolt a nyeregből, és átadott neki valamit.
EnglishThat was rather a tender moment, but it seems to have been entirely coincidental.
Az meleg pillanat volt, de úgy tűnik, teljes egészében a véletlen műve.
EnglishFuck your precious tender feelings, fuck how tired you are, and fuck you.
Baszd meg a drága érzelmeidet, azt is, hogy milyen fáradt vagy, és baszd meg magad.
EnglishOnly a slight wrinkling of the tender flesh around her eyes betrayed her age.
Csak finom arcbőrének apró ráncai a szeme körül utaltak némileg a korára.
EnglishOut of the couplings of the hairy ape had risen a female tender-skinned and
Bársonyos bőrű, sugárzó arcú lény született a szőrös majmok párzásából.
EnglishBut he mustn't hurt her tender nipples, he mustn't break her fragile glowing skin.
De nem szabad felhorzsolnia gyönge mellbimbóját, nem szabad föltépnie fénylő, vékony bőrét.
EnglishNo tender shall be considered unless appropriate security is lodged.
(1) A pályázatot nem lehet figyelembe venni, ha a megfelelő letétet nem helyezik el.
EnglishGradually fading red spots marked where his fingers had pressed into her tender skin.
A nő állán fokozatosan halványuló vörös foltok mutatták az ujjai helyét.
English"Tender" is another word I would love to spend some time resurrecting.
A 'gyöngéd' egy másik szó, aminek a kiásására szeretnék egy kicsit több időt szánni.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
A rendkívül hosszú pályázati eljárások késleltethetik a strukturális alapok realizálódását.
EnglishI thought of the hideous and hopeless tender expressions of their severed heads.
Arra a hátborzongató, reménytelen szelídségre gondoltam, amellyel a levágott fejük nézett rám.
EnglishThe standing invitation to tender shall be published only for the purpose of issuing it.
(2) A folyamatos pályázati felhívást kizárólag kibocsátásának céljából hirdetik ki.
EnglishThe terms of the invitation to tender may provide for a maximum quantity.
A pályázati felhívás feltételei rendelkezhetnek a maximális mennyiségről.
EnglishThrough a haze of blood I saw Mandy pulling the goth girl back, away from my tender features.
A vérködön keresztül láttam, hogy Mandy elrántja a gótlányt, el védtelen arcomtól.
EnglishNever mind that these tender mortal creatures gathered around me should never know.
Nem baj, hogy e körém gyűlt kedves halandók sose tudhatják meg, mi.