"to take the lead" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to take the lead" Macarca çeviri

EN to take the lead
volume_up
{fiil}

to take the lead
I hope that Parliament and the Commission will take the lead and urge those Member States that are hesitating to instead commit to a social Europe in 2020.
Bízom benne, hogy a Parlament és a Bizottság átveszi a vezetést és sürgeti majd azokat a tagállamokat, amelyek hezitálnak elköteleződni egy szociális Európa 2020 mellett.

Macarca' de "to take the lead" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, there is one matter where the Central Bank needs to take the lead.
Ugyanakkor egy területen a Központi Banknak kell felvállalnia a vezető szerepet.
EnglishWill it therefore take the lead in recognising that biofuels are not the answer?
Átveszi-e a vezetést abban is, hogy felismerje: a bioüzemanyag nem válasz?
EnglishWhat is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.
Sőt, az élre kellene állnunk egy globális parlamenti rendszer kialakításában.
EnglishI ask the Commission to take the lead in the proposed resettlement issue.
Kérem a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a javasolt áttelepülési ügyben.
EnglishSparhawk nodded his agreement and then he, Kalten and Kurik moved out to take the lead.
Sparhawk megértően bólintott, aztán Kalten és Kurik társaságában az alakzat élére állt.
EnglishSecondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
Másodszor, feladata a kezdeményezések ösztönzése és az, hogy élen járjon a kezdeményezésekben.
EnglishToo many authorities are involved, and somebody needs to take the lead.
Túl sok hatóság került bevonásra, valakinek kezébe kell vennie a vezetést.
EnglishFirstly, we should take the lead as regards committing ourselves to reduction targets.
Az EU két dolgot tehetett volna, amelyeket a mexikói konferencia előtt meg is kell tennie.
EnglishIt is absolutely essential that the Council and the Commission together take the lead in this.
Alapvetően fontos, hogy ezen a téren a Tanács és a Bizottság együtt álljon az élre.
EnglishOnly then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Csak azután veheti át hitelesen az irányítást Accrában, és terjeszthet elő egy ambiciózus tervet.
EnglishWe, as the European Union, must take the lead in reversing this trend.
Nekünk, az Európai Uniónak, vezető szerepet kell vállalnunk e tendencia visszafordításában.
EnglishI will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters.
Remélem, arra fogja ösztönözni a brit kormányt, hogy vállaljon vezető szerepet ezekben az ügyekben.
EnglishWe believe that the EU should continue to take a lead in relation to climate matters.
Véleményünk szerint az EU-nak a továbbiakban is vezető szerepet kellene vállalnia a klímaügyekben.
EnglishMy plea to you, Commission President, is this: please, take the lead in achieving this social Europe!
Arra kérem elnök urat, hogy ennek megvalósításában játsszon vezető szerepet!
EnglishI have listened to you closely and there is still time for you to take the lead on this.
Nagy figyelemmel hallgattam Önt, és még mindig van idő arra, hogy Ön átvegye a vezetést ez ügyben.
EnglishIt is right that we take the lead in the search for solutions.
Helyesen tesszük, hogy vezető szerepet vállalunk a megoldás keresésében.
EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Elhatároztuk, hogy világszinten fogunk vezető szerepet játszani a globális felmelegedés elleni küzdelemben.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Mindannyiunknak össze kell fognunk és a Bizottságnak mindenképpen vezető szerepet kell vállalnia ebben.
EnglishWe call upon you to take the lead in the further liberalisation of the European services market.
Felkérjük Önt, hogy álljon az élre az európai szolgáltatási piac további liberalizációjában is.
EnglishIt would be the same for Chavez, letting Price take the lead with his commander immediately behind.
A másik párosnál Price halad elöl, parancsnoka közvetlenül mögötte.