"supplementary" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"supplementary" Macarca çeviri

EN supplementary
volume_up
{sıfat}

supplementary (ayrıca: accessory, ancillary, lateral)
supplementary (ayrıca: accessory, auxiliary, makeshift, mock)
volume_up
pót- {sıf.}

"supplementary" için eşanlamlılar (İngilizce):

supplementary

Macarca' de "supplementary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Azt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
English. - (SL) Thank you, Mr Mitchell, for your supplementary question.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Köszönöm, Mitchell úr, az ön kiegészítő kérdését.
EnglishBilateral and interregional agreements can only be supplementary in nature.
A kétoldalú és interregionális megállapodások csak kiegészítő jellegűek lehetnek.
EnglishSupplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (
A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete (
EnglishThat is right, but I am going to allow Mr Chountis a supplementary on this question.
Így van, Nikolaus Chountis számára azonban engedélyezek még egy kiegészítő kérdést.
EnglishMy second supplementary question is this: what approach is being adopted?
Második kiegészítő kérdésem a következő: milyen megközelítés kerül elfogadásra?
EnglishA lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
Nagyon sokan tettek fel további kiegészítő kérdéseket ehhez a kérdéshez.
EnglishAllow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
Engedjenek meg egy megjegyzést a kiegészítő dokumentum jogi természetével kapcsolatban.
EnglishThank you Mr Crowley, and thanks too for not insisting on a supplementary.
Köszönöm Crowley úr, és köszönöm azt is, hogy nem ragaszkodott kiegészítő kérdéshez.
English. - (SL) Firstly, the supplementary question from Mrs Harkin.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Először is, Harkin asszony kiegészítő kérdésérére válaszolok.
EnglishIf it is for a supplementary on this issue, for 30 seconds you have the floor.
Amennyiben mondandója a kérdés kiegészítése, 30 másodpercre Öné a szó.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on supplementary pensions in the Single Market.
A Bizottság elfogadja a kiegészítő nyugdíjakról és az egységes piacról szóló zöld könyvet.
EnglishI had a supplementary question for the Commissioner, but I will leave it.
Lett volna egy kiegészítő kérdésem a biztos asszonyhoz, de nem teszem fel.
EnglishSupplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (
A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa (kodifikált szöveg) (
EnglishThe interrogator had a couple of short supplementary questions and then he seemed satisfied.
A vallató föltett még néhány rövid kiegészítő kérdést, aztán elégedettnek látszott.
EnglishI am going to take one more supplementary question on this particular question.
Még egy kiegészítő kérdést fogadok ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
English. - (SL) Thank you for the supplementary question and for your good wishes.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Köszönöm a kiegészítő kérdést és a jókívánságait.
EnglishI will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.
Ezért tehát Allister úr és Rack úr kiegészítő kérdéseit fogadom el.
EnglishIn view of the time I am afraid I will not take the further supplementary question.
Az idő figyelembevételével attól tartok, hogy nem fogadhatok el további kiegészítő kérdéseket.
EnglishI can only give you one supplementary question and that is it, I am afraid.
Azonban sajnos csak egy kiegészítő kérdésre tudok lehetőséget adni.