"supervisory" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"supervisory" Macarca çeviri

EN supervisory
volume_up
{sıfat}

supervisory
In reality, this supervisory body is the perfect instrument for censoring the media.
Ez a felügyeleti szerv valójában tökéletes eszköz a média cenzúrázására.
This Treaty strengthens the supervisory role of the national parliaments.
Ez a Szerződés megerősíti a nemzeti parlamentek felügyeleti szerepkörét.
We have proper regulations and the supervisory system has also been improved.
Megfelelő szabályozásaink vannak, és a felügyeleti rendszer is sokat fejlődött.

Macarca' de "supervisory" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have supervisory bodies with more members than the agencies have employees.
A felügyelő bizottságoknak nagyobb a létszámuk, mint az ügynökségek dolgozóinak.
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Ezért az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishIt has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
Az EU-ban az irányítását főként a GSA, a Galileo felügyelő hatóság végezte.
EnglishThe supervisory personnel them- selves greatly enjoyed living in Middle America.
A munkát felügyelő japán személyzet nagyszerűen érezte magát Amerikában.
EnglishIn your priorities you discuss the importance of the supervisory framework.
Önök a prioritásaik között említik az ellenőrzési keretrendszer fontosságát.
EnglishFinally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Végül, létre kell hoznunk a felügyelő hatóságot, és annak központját.
EnglishIt is really about supervisory authority and that will be the next point.
Pontosan a felügyeletek viszonyára vonatkozik, ami a következő pont lesz.
EnglishIn addition, financial supervisory authorities only represent part of the overall solution.
A pénzügyi felügyelő hatóságok továbbá csupán a teljes megoldás egy részét jelentik.
English1. independence of the operator, managers and supervisory authorities,
1. az üzemeltető, a vezetők és a felügyelő hatóságok függetlenségét,
EnglishNow we have to decide where the headquarters of Galileo's supervisory authority should be located.
Most azt kell eldönteni, hogy hol legyen a Galileo felügyelő hatóságának a székhelye.
EnglishThis is important not only to the supervisory authorities but also to the public and to customers.
Ez nem csak a felügyelő hatóságok, de a közvélemény és a fogyasztók számára is fontos.
EnglishSupervisory Special Agent Patrick D. O'Connor was one of the Gary office's squad supervisors.
Patrick D. O'Connor felügyelő különleges ügynök a garyi iroda egyik osztagfelügyelője volt.
EnglishI was highly critical of the supervisory arrangements even during the debate on the 2005 amendment.
Rendkívül kritikus voltam a felügyeletek viszonyában már a 2005-ös módosító vitában is.
EnglishAfter long debate, the GSA (the European GNSS Supervisory Authority) will oversee programme security.
A GSA hosszú viták után pedig lényegében a biztonsági feladatokat látja el.
EnglishThe retirement age for all RAMJAC employees everywhere, except for supervisory personnel, was sixty-five.
A PANAMORC alkalmazottainak nyugdíjkorhatára, kivéve a vezetőket, hatvanöt év.
EnglishThis entails the creation of a parliamentary supervisory committee within the European Parliament.
Ez maga után vonja egy parlamenti ellenőrző szerv létrehozását az Európai Parlamenten belül.
EnglishFor example, the EU can coordinate activities among the various national supervisory authorities.
Az EU például koordinálhatja a különböző nemzeti felügyelő hatóságok közötti tevékenységeket.
EnglishPerhaps that explains why there are so few women on supervisory boards?
Talán ezért van olyan kevés nő a felügyelőbizottságokban?
EnglishIt remains to be seen to what extent the new monitoring and supervisory measures will take effect.
Még nem tudjuk, milyen mértékben lesznek hatékonyak az ellenőrzés és felügyelet új lehetőségei.
EnglishA parliamentary supervisory body on the matter is urgently required.
Sürgősen szükség van egy parlamenti ellenőrző szervre.