"supervisor" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"supervisor" Macarca çeviri

EN supervisor
volume_up
{isim}

supervisor (ayrıca: conductor, controller, monitor, super)
Even a supervisor's cloak wouldn't have deflected all of Balensa's curiosity.
Még egy ellenőr köpönyege sem tudta kivédeni Balensa kíváncsiskodását.
Supervisor Bear followed a circumspect pace behind and to the left.
Bear ellenőr körültekintő távolságtartással követte, balról.
Supervisor Bear showed her profile to best advantage.
Bear ellenőr úgy állt, hogy látványos profilja minél előnyösebben érvényesüljön.
supervisor (ayrıca: controller, keeper, minder, monitor)
Just as they began their rescue attempt, a Con Ed supervisor's car pulled up.
Alig kezdték meg életmentő tevékenységüket, felbukkant egy Con Ed felügyelő kocsi.
I'll tell you later, Chris whispered to Saul when the supervisor wasn't looking.
Majd később elmesélem súgta Saulnak Chris, amikor a felügyelő nem nézett oda.
The burly Con Ed supervisor rumbled up to the two men, followed by the pair of cops.
A pocakos Con Ed felügyelő odasietett a két szellemirtóhoz, nyomában a két zsaru.
supervisor

"supervisor" için eşanlamlılar (İngilizce):

supervisor

Macarca' de "supervisor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI use my rec-time allotment to interface with the information systems, Supervisor.
A szabadidőmet arra használom, hogy információs rendszerekkel lépjek kapcsolatba.
English2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (
2009. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai adatvédelmi biztos (
Englishhe asked his watch supervisor, a Navy senior chief.
Az meg hol a fenében lehet? kérdezte a felettesétől, egy haditengerész hajómestertől.
EnglishThe memo arrived by fax from the Regional Supervisor, Bureau of Prisons,Washington.
A feljegyzés faxon érkezett a washingtoni börtön-főfelügyelőség körzeti felügyelőjétől.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Data Protection Supervisor.
Ezért szavaztam az európai adatvédelmi biztosról szóló jelentés mellett.
EnglishLaycook returned with his supervisor, Mr. Nokes, a vice president of something.
Laycook a felettesével, Mr. Nokesszal tért vissza, aki valamiféle alelnök volt a banknál.
EnglishThese expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
Ezek kifejezetten az európai adatvédelmi biztos egyik véleményét követik.
EnglishDischarge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)
2005. évi mentesítés: VIIIB. szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos (szavazás)
English2008 discharge: EU general budget, European Data Protection Supervisor
2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai adatvédelmi biztos
EnglishGil Trains was the supervisor of all the environmental systems at the project.
Gil Trains volt a projekt környezetvédelmi rendszerének felügyelője.
EnglishAcklin became mute and deferred all conversation to his supervisor.
Acklin elhallgatott egy ideje és a társalgást teljesen átengedte feljebbvalójának.
EnglishIt has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
EnglishThe one in which that delightful Supervisor Bear person of yours has embroiled us, Raymond.
Amibe az a te édes Bear ellenőröd olyan szépen belesodort minket, Raymond.
EnglishWe needed that six percent, the supervisor said, meaning that he needed more.
Szükségünk volt arra a hat százalékra mondta a főnök, de úgy értette, hogy többre van szüksége.
EnglishFord , huh The supervisor smiled at the mention of the B-52's nickname.
A felügyelőtiszt elmosolyodott, amikor meghallotta a B-52-es becenevét.
EnglishAt this firm, we assign each associate to a partner, who acts as a supervisor and mentor.
Cégünknél minden ügyvédet beosztunk egy üzlettárshoz, aki mentorként felügyeli a munkáját.
EnglishAt midnight, in three hours, he would relieve the evening-shift supervisor.
Három óra múlva, éjfélkor felváltja az esti műűszak felügyelőőjét.
EnglishThere, the supervisor clipped it to a vertical board over the keyboard.
Felcsíptette a billentyűzet fölé szerelt tartóra, és hagyta, hogy a férfi végezze a dolgát.
English2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (
2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (
EnglishShe considered mentioning it to the supervisor, but on looking around she couldn't see him.
Azon tűnődött, megemlíti a dolgot a művezetőjének, de amikor körülnézett, sehol sem látta.