"stranger" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"stranger" Macarca çeviri

EN stranger
volume_up
{isim}

stranger (ayrıca: alien, newcomer, outlander)
volume_up
idegen {isim}
But my mind was like a stranger, a cold hearted stranger with a gun in his hands.
Az agyam azonban egy idegen volt, egy kőszívű idegen pisztollyal a kezében.
He it was a stranger, but in a way no stranger at all.
Õ - az - idegen volt, de valahogy egyáltalán nem volt idegen.
A stranger then is still dogging us, just as a stranger dogged us in London.
Szóval megint egy idegen leskelődik utánunk, hasonlóképp, mint Londonban.
stranger

"stranger" için eşanlamlılar (İngilizce):

stranger
strange

Macarca' de "stranger" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNot a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
Se nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
EnglishThey don't know what it's like -just walking into a room and loving a stranger.
De azt nem tudják, hogy mi az: belépni egy szobába, és megszeretni egy idegent.
EnglishStainless steel cross, meaningless words, the man speaking them a total stranger.
Rozsdamentes acélkereszt, értelmetlen szavak, amelyeket egy vadidegen mond.
EnglishIcicle leaned against the stranger and, through a haze, stumbled from the temple.
Jégcsap az idegennek dőlt, és elködösödött tekintettel botorkált kifelé a templomból.
EnglishAnd I'm positive it can't be a stranger, which rules out most of the world.
Épp most húztuk ki a maga nevét a gyanúsítottak listájáról, Michaelével együtt.
EnglishThe next project I want to show was given to me in an email from a stranger.
A következő projektet, amit szeretnék megmutatni egy idegentől kaptam egy emailben.
EnglishBut if we bring a stranger, an unexpected third party, it'll look like a setup.
De ha váratlanul újabb idegent hozunk magunkkal, az már gyanús lett volna.
EnglishIf I have to serve on this jury, then I'll have to hire a stranger to keep the kids.
Ha itt tartanak az esküdtszékben, fel kell fogadnom valakit a gyerekek mellé.
EnglishHe mentioned that tall stranger that was here several weeks back when he asked for you.
Közben megemlítette azt a magas idegent is, aki jó néhány héttel ezelőtt járt itt.
EnglishShe thought about her own cool, careful people, amongst whom she always felt a stranger.
A saját hűvös, óvatos népére gondolt, akik közt mindig is idegennek érezte magát.
English'No stranger than the one you live in, My Lord,' Talen said with an extravagant bow.
Semmivel sem különösebb, mint az öné, nagyuram hajolt meg elegánsan Talen.
EnglishI am no stranger to the particulars of your youngest sister's infamous elopement.
Ne gondolja, hogy én nem ismerem legifjabb húga szégyenletes szökésének egész történetét.
EnglishI thought of the mysterious stranger, I thought of the bodies slipping into the muck.
A titokzatos idegenre gondoltam, az iszapba süllyedő holtakra gondoltam.
EnglishBut the thought of unloading all this baggage on a stranger made his blood run cold.
De attól a gondolattól, hogy mindent egy idegennek pakoljon ki, ereiben megfagyott a vér.
EnglishThe warrant officer looked at the stranger in amazement, then across to his superior officer.
A tiszthelyettes előőször csodálkozva az idegenre, majd a felettesére pillantott.
EnglishSuch hit-and-miss measures are not recommended, but stranger things have happened.
Az ilyen bizonytalan megoldások nem ajánlatosak, de ennél különösebb dolgok is megtörténnek.
EnglishSomehow that makes it seem even stranger that you were persuaded by Allanon to look after me.
Ettől még különösebbnek tűnik, hogy engedted rábeszélni magad a gyámolításomra.
EnglishStranger friends hide here in human guise than reside in the valleys of Hell.
Fordította: Gömöri Judit, Kőrös László Szerkesztette: Sós Péter János
EnglishAnd did the little comment slip out before he realized that the doctor was a stranger?
És előbb szaladt ki a száján a megjegyzés, mintsem látta volna, hogy az orvos kívülálló?
EnglishIf she had been a stranger, I might have found her to be even love-lier.
Mindig szívesen fogadja a bókokat, bár tisztában van kiváló adottságaival.