"to stipulate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to stipulate" Macarca çeviri

EN to stipulate
volume_up
{fiil}

to stipulate (ayrıca: to appoint, to assign, to define, to determine)
to stipulate (ayrıca: to covenant, to moor, to put in, to specify)

Macarca' de "to stipulate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn your resolution you stipulate the future of a Sino-Tibetan dialogue.
Önök az állásfoglalásukban ragaszkodnak a sino-tibeti párbeszéd folytatásához.
EnglishIs it possible to stipulate to the cost of a bone marrow transplant?
Lehetséges volna, hogy megállapodjunk a csontvelő-átültetés költségeinek összegében? kérdezi Kipler.
EnglishCurrent rules stipulate that 10% of the Fund's resources be allocated to these tasks.
A jelenlegi szabályozás az Alap forrásainak 10%-ában határozza meg az ezekre a feladatokra fordítandó összeget.
EnglishAre we trying to stipulate their reception via a circuitous route?
Most akkor kerülő úton próbáljuk előírni befogadásukat?
EnglishNow I want to stipulate, as the lawyers say, that LOLcats are the stupidest possible creative act.
Szeretném kikötni, ahogy az ügyvédek mondják, hogy a LOLcats a lehetséges legbutább alkotó tevékenység.
EnglishDefense lawyers earn more if they stipulate to less, but Drummond has nothing to gain here.
Az alperes ügyvédje nyer a költségek leszorításán, de Drummondnak jelen esetben egyre megy, hogy több vagy kevesebb.
EnglishBut if there were, you would be forced to stipulate financial as well as physical amnesty for our entire population!
De ha lenne, kénytelenek lennének mind pénzügyi, mind fizikai amnesztiát adni városunk teljes lakosságának!
EnglishWe stipulate that murder was done here.
Tisztelettel, megállapítottuk, itt gyilkosság történt.
English`We'll stipulate the threats,' Foyle said.
Állapodjunk meg a fenyegetésekben! mondta Foyle.
EnglishNow, the Treaties stipulate that Parliament be 'immediately and fully informed at all stages of the procedure'.
Most a Szerződések kimondják, hogy a Parlamentet "azonnal és teljes körűen tájékoztatni kell az eljárás valamennyi szakaszában”.
EnglishI support the notion of a directive which will stipulate criminal sanctions for perpetrators of violence against women.
Támogatom egy olyan irányelv elképzelését, amely büntetőjogi szankciókat ír elő a nők ellen erőszakot elkövetők számára.
EnglishThese texts also stipulate that energy saving must be a fundamental element in the renovation of buildings.
A dokumentumok emellett azt is kikötik, hogy az energiatakarékosságnak alapvető tényezőnek kell lennie az épületek felújításakor is.
EnglishIt is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Ki kell emelni ugyanakkor, hogy ez a javaslat nem határozza meg a harmadik országbeli állampolgárok befogadásának feltételeit.
EnglishGo to Poinxter, discover a suitable premise of the style you stipulate, and present this patent to the county reeve.
Menjen el Poinxterbe, keressen egy földterületet, amely megfelel az igényeinek, majd mutassa be a kiváltságlevelet az ispánnak!
EnglishI stipulate not only haste and creditable workmanship, but also color and style appropriate to Madouc’s years and innocence.
Nem csupán sietséget és jó minőségű munkát kérek, hanem Madouc korához és ártatlanságához illő színeket és stílust.
EnglishIt is absolutely not our intention to stipulate how hunting is to be carried out; we do not intend to intervene in game management.
Egyáltalán nem célunk előírni a vadászat lebonyolításának módját; nem áll szándékunkban beleavatkozni a vadgazdálkodásba.
EnglishWe stipulate that Dr. Fricke is qualified in his field, Cable said, in what sounded like a major understatement.
Megállapítjuk, hogy dr. Fricke szakértelméhez a maga területén nem fér kétség közölte, és mindenki úgy vélte, ez a legkevesebb, amit mondhat.
EnglishThe Rules of Procedure stipulate that in these cases, the Presidency has the last word as regards the applicable interpretation.
Az eljárási szabályzat úgy rendelkezik, hogy ilyen esetekben az Elnökség mondja ki a végső szót a megfelelő értelmezést illetően.
EnglishThe directive does stipulate that Member States must carry out random tests, but I fear that this stipulation is too noncommittal.
Az irányelv leszögezi, hogy a tagállamok kötelesek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezni, de attól tartok, hogy ez túl laza megkötés.
EnglishThe Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
A Bizottság nem tudja befolyásolni, és nem is szabad, hogy befolyásolja annak meghatározását, hogy melyik legyen az az üzem, ahol az elbocsátásokra sor kerül majd.