"sticky" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"sticky" Macarca çeviri

EN sticky
volume_up
{sıfat}

sticky (ayrıca: adhesive, glutinous, gooey, gummy)
Presently the peasants undid their bundles and gave us some sticky dark-red wine.
A parasztok kibontották batyuikat, és ragadós, sötét vörösborral kínáltak minket.
The house is humid and sticky, the smell of stale tobacco everywhere.
A házban a levegő párás, ragadós, és mindenhol a cigarettafüst áporodott szagát lehet érezni.
September was just another hot, sticky summer month in New Orleans.
New Orleansban a szeptember is forró, ragadós nyári hónap.
sticky (ayrıca: arduous, hairy, high-pitched, precipitous)
volume_up
meredek {sıf.}
sticky (ayrıca: awkward, bad, bothersome, crabby)
sticky (ayrıca: awkward, embarrassing, ignominious, uneasy)
volume_up
kínos {sıf.}
Mindent egybevetve jól jöttem ki ebből a kínos helyzetből.
sticky (ayrıca: backward, blunt, difficult, halting)
sticky (ayrıca: chancy, hairy, hazardous, risky)
sticky (ayrıca: glutinous, gummy, runny, soggy)
Rettenetes volt... nyúlós és ragadós.
From the side of the Freya, midships to starboard, a column of sticky, ocher-red crude oil erupted.
A Freya bal oldalánál, középen egy sárgásvörös, nyúlós olajoszlop tört föl.
sticky (ayrıca: gluey, sodden, soggy, clammy)
Runnels of a strange translucent sticky substance clung to the fabric of the seat.
Az üléshuzat anyagához különös, ragacsos, áttetsző anyag cseppjei tapadtak.
The explosion spewed sticky amber liquor across the bridge of the Jophur flagship.
A kitörés ragacsos borostyánfolyadékkal terítette be a dzsofur hajó hídját.
A sticky coating of slime, like saliva, drooled from the inside ceiling of the drawer.
A rekesz mennyezetéről ragacsos, nyálszerű váladék csepegett.
sticky (ayrıca: dangerous, hairy, hazardous, hot)
Dors said, I hope immersion isn't, well, so hot and sticky.
- Remélem- szólalt meg Dors -, tényleg nem veszélyes a merülés.
sticky (ayrıca: dicey)
volume_up
rázós {sıf.}
And here's the sticky part-we must allege the kid has done, or is doing, something wrong, violating the law in some way.
És itt jön a rázós rész: azt kell állítanunk, hogy a gyerek elkövetett vagy elkövet valamit, valamiképpen megsértette a törvényt.
sticky (ayrıca: hairy, risky, dicey)
sticky
volume_up
cikis {sıf.} [gün. dil]
Sharrol: Szóval, a helyzet először cikis volt.
sticky

"sticky" için eşanlamlılar (İngilizce):

sticky

Macarca' de "sticky" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTalen gasped, staring out over the bubbling expanse of sticky-looking black muck.
Mi a pokol ez itt? kérdezte Talen, amikor végigtekintett a bugyborékoló, fekete masszán.
EnglishAnd so, I suppose, I wasn't really surprised at her coming to a sticky end.
Így aztán nem is lehettem nagyon meglepődve, amikor ilyen rossz véget ért.
EnglishHalfway up, her fingers, gliding along the rail, slid through something dark and sticky.
Félrerúgta és megindult felfelé a lépcsőkön, lábait csak áttört csipke lengte körbe.
EnglishHis hands, when he dumped it down again, were sticky with the comedian's blood.
Kezei - miközben arrább lökte - ragacsosak lettek a komédiás vérétől.
EnglishTammy stuck the cigarette between her sticky lips and walked to the table.
Tammy tapadós ajkai közé nyomta a cigarettát, és odasétált az asztalhoz.
EnglishQuite clearly, there was not an enormous sticky pool like the one she had expected to find.
Mindenesetre akkora vértócsa semmiképpen sem volt, amekkorára a nő számított.
EnglishThey drink this fabulous nectar and then they're all a bit sticky.
Megisszák ezt a fantasztikus nektárt, és mindannyian kicsit ragacsosak lesznek.
EnglishTheir shiny green-brown carapaces appeared to be sticky and wet, like blobs of dark mucus.
A suttogó hangot állandó mozgásuk keltette, ahogy páncéljuk összesúrlódott.
EnglishThe blade of that, too, was sticky and red Mr Cust sat there a long time.
Keze a zsebébe mélyedt, és előhúzott valamit egy keskeny, hosszú kést.
EnglishThe warm, sticky, humid Memphis summer air settled in with the dark.
A sötétséggel együtt a forró, tapadós, párás nyári levegő is leereszkedett.
EnglishThey rode down the ridge and moved at a careful walk out into the sticky black quagmire.
Lelovagoltak a gerincről, és óvatosan nekivágtak a fekete ingoványnak.
EnglishThe days were slow and hot, the sticky swelter of the Anar cooled infrequently by passing rains.
A napok forrón vánszorogtak, az Anar nyirkos hőségét ritkán enyhítették futó esők.
EnglishThe old dark sticky substance scraped away from the spot where Townsend had died.
Onnan, ahol Townsend meghalt, fölvakarták a fekete alvadékot.
English'You're out late, friend,' the fellow observed, handing the big knight the sticky goblet.
Későre jár jegyezte meg a fickó, és átnyújtotta Sparhawknak a kupát.
EnglishHe explained that the damned key- board was sticky, and unplugged it, switching it for a new one.
Ragad ez a koszos billentyűzet, magyarázta; kihúzta és kicserélte egy újra.
EnglishHe had green eyes and a long forehead covered with sticky black hair.
Zöld szeme volt, hosszúkás homloka, és csapzott, fekete haja csimbókokban lógott az arcába.
EnglishShe tucked the blankets around again, brushed straight the sweat-sticky bangs across forehead.
Betakargatta a fiát, kisimított a homlokából egy átizzadt szőke fürtöt.
EnglishHer wet clothes squished as she sat down, and they clung to her, cold and sticky.
Amint helyet foglalt, kipréselődött a víz nedves ruháiból.
EnglishHe'd begun to pant with the exertion of holding her down, his shirt sticky on his back.
A férfi zihálni kezdett az erőfeszítéstől, inge hátához tapadt.
EnglishIt was almost as if a cold, sticky hand were trying to grasp her.
Csatak tapadt az arcára, mintha nyúlósan hideg kéz ütötte volna arcul.