"to stand up" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to stand up" Macarca çeviri

EN to stand up
volume_up
{fiil}

to stand up (ayrıca: to erect, to get up, to rise, to stick up)
If you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
Ha ismét feláll, és megzavarja az ülést, akkor fel fogom szólítani az ülésterem elhagyására.
Egyszer mindenki feláll majd, ha Charles Dart belép.
... és a szőr feláll a hátadon.
to stand up

Macarca' de "to stand up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe claims he can make a long-dead corpse stand up and walk around, if he wants to.
Hippolyte azt állítja, ha ő úgy akarja, egy rég porladó holttest felkel és jár.
EnglishHe treats all these people like dirt, and no one has the guts to stand up to him.
Úgy kezeli az embereket, mint a szemetet, és senki sem képes kiállni ellene.
EnglishBalls will be absolutely prohibited, unless you stand up with one of your sisters.
A báloknak egyszer s mindenkorra végük, legfeljebb a nővéreiddel táncolhatsz.
EnglishSomeone has to stand up and defend the rights of the 500 million European citizens.
Valakinek ki kell állnia és meg kell védenie 500 millió európai polgár jogait.
EnglishLet us, Europe, bang our fist on the table and stand up for human rights in China.
Mi, Európa pedig csapjunk az asztalra, és álljunk ki a kínai emberi jogokért.
EnglishHe stood hard-eyed, and the two dandies saw men drift up to stand at his back.
Mereven nézett és a két piperkőc látta, ahogy emberek állnak fel lócáikról mögötte.
EnglishSomeone is crying, said Lancelet, and unfolded his long legs quickly to stand up.
- Valaki sír - mondta Lancelet, s kinyújtotta hosszú lábát, hogy felálljon.
EnglishDid she stand up there on some grassy slope listening to the music of her troubadour?
Talán kint áll egy füves domboldalon, onnan hallgatja trubadúrja szerenádját?
EnglishThe outside world must stand up for those prisoners and other opponents.
A világnak ki kell állni az ily módon bebörtönzöttek és más ellenzékiek mellett.
EnglishAs soon as he was able to stand, he got up and circled the bed in the perfect blackness.
Mihelyt fel tudott állni, felkelt, és a teljes sötétségben körbejárta az ágyat.
EnglishAnd, I must make this clear, I will always stand up to protect my home country, Hungary.
És, ezt meg kell mondanom, a hazámat és Magyarországot mindig meg fogom védeni.
EnglishAfter all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
Végső soron, ha Európa nem áll ki a világ keresztényeiért, akkor ki fog?
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
A gyilkosság vádja olyan bírósági dokumentumokon alapul, amelyek nem állnak össze.
EnglishThey finally had the political clout to stand up to their powerful neighbor.
Végre megvolt a hátterük ahhoz, hogy ellenálljanak a hatalmas szomszédnak.
EnglishAnd, I say again, we shall all shortly have to stand up and be counted.
És elismétlem, hamarosan valamennyiünknek fel kell állnunk és számot kell adnunk.
EnglishMadam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
Elnök asszony, nehéz szívvel állok fel, hogy ismét Lisszabonról beszéljek.
EnglishILYA: In that case, stand up... put your hands behind your head... and turn around slowly.
Ebben az esetben, állj fel... tedd a kezed a tarkódra... és fordulj meg, de lassan.
EnglishWe can only stand up to the Americans if the 27 Member States act in the same way.
Csak akkor tudunk szembeszállni az amerikaiakkal, ha mind a 27 tagállam egységesen lép fel.
EnglishYou can see the skydiver with the red suit, he's in a stand-up position.
Itt láthatják a csukott ernyővel zuhanót a piros ruhában, álló helyzetben.
EnglishTell the others to come up and stand along here, where they can be seen.
Szóljon a többieknek, hogy jöjjenek ide és álljanak föl úgy, hogy látni lehessen őket.