"sphere" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"sphere" Macarca çeviri

EN sphere
volume_up
{isim}

sphere (ayrıca: area, circuit, corner, countryside)
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Az energia olyan terület, ahol az EU-nak és a tagállamoknak közös a hatásköre.
There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Egy másik érdemi verseny nélküli terület az agrárium.
Somewhere within the three overlapping shaded spheres, the first aboveground nuclear device in thirty years had detonated.
Valahol ott, ahol a három árnyékolt terület fedte egymást, harminc év óta először felszíni nukleáris robbanás következett be.
sphere (ayrıca: ball, shot, stone)
volume_up
golyó {isim}
The sphere was larger; the wire much thicker, like a hawser, I thought, or a cable of braided metal strands.
Nagyobb volt a golyó, a huzal vastagabb: kenderkötélnek vagy sodronynak néztem.
When an integrating sphere is used in the receiver, the interior surface of the sphere shall be coated with a matt (diffusive) spectrally non-selective white coating.
Ha a felfogószerkezet tartalmaz integrálógömböt, akkor a golyó belső felületének nem szelektív fehér mattfestékkel (diffuzív) fedettnek kell lennie.
sphere (ayrıca: ball, orb)
volume_up
gömb {isim}
4 General Products hull is a transparent sphere a thousand-odd feet in diameter.
4-es hajótest egy háromszáz-egynéhány méter átmérőjű átlátszó gömb.
The hissing sphere crashed over the armor and spattered to the floor beyond.
A sziszegő gömb nekicsapódott a vértezetnek és szét hullott körülötte a padlón.
The sphere sat on the floor beside him, sparkling in the candlelight.
A gömb ott csillogott mellettük a gyertyák fényében.
sphere (ayrıca: circle, circuit, cycle, loop)
volume_up
kör {isim}
And on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.
Egy gömb felszínén pedig, egy egyenes vonal a rárajzolható legnagyobb kör.
sphere
Harmonisation in the social security sphere is one of the responses.
Az egyik válasz a szociális biztonsági szféra harmonizációja.
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Újságírás és új média - az európai nyilvános szféra kialakítása (
they must improve equal representation of ethnic minorities in public administration, the sphere of internal affairs being a good example of this.
javítaniuk kell az etnikai kisebbségek egyenlő képviseletén a közigazgatásban, ennek jó példája a belügyi szféra.

Macarca' de "sphere" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWrapped in burlap in his pack, the half-sphere felt as heavy as a lodestone.
A zsákvászonba göngyölt félgömb hirtelen olyan nehéznek tűnt, mint egy kőszikla.
EnglishStill guarding his vision against the amulet, Turjan stepped through the Sphere.
Még mindig vigyázva, hogy ne nézzen az amulettre, Turján belépett a Gömbbe.
EnglishSo for a long time in the economic sphere, we've lived with the term "glass ceiling."
Tehát a gazdasági szférában hosszú időn át használtuk az "üvegplafon" kifejezést.
EnglishThe immigration problem affects our citizens personally and their private sphere.
A bevándorlás problémája polgáraink magánéletét és őket magukat személyesen is érinti.
EnglishThe Masked calmly uttered a single unfamiliar word, and the sphere caught fire.
A Maszkos nyugodtan kimondott egy ismeretlen szót és a fénygömb külseje lángra kapott.
EnglishIn marrying your nephew, I should not consider myself as quitting that sphere.
- Ha férjhez mennék az ön unokaöccséhez, nem érezném, hogy más társadalmi körbe lépek.
EnglishThey live within the sphere of our empire, but so far we have not subdued them.
És mivel a primitívebb bolygókat játszva meghódíthatjuk, egy ideig még nem is indítunk.
EnglishYou have to admit that the European Union has had only mixed success in this sphere.
Be kell ismerniük, hogy az Európai Unió csak felemás sikert ért el ezen a területen.
EnglishAfter this little bit with the sphere is over, you'd better sleep with one eye open.
Ha lezártuk az ügyet ezzel a gömbbel, jobb, ha sosem alszol el, egyetlen percre sem!
EnglishRussia looks to that neighbourhood as being its reserved sphere of interest.
Oroszország úgy tekint erre a területre, mint az ő részére fenntartott érdekszférára.
EnglishYet once she entered her own sphere she suddenly took on a new animation.
Mihelyt azonban a saját élete szféráiban érzi magát, úgy fölvidul, alig ismerni rá.
EnglishFourthly, we need to attach the necessary importance to the financial sphere.
Negyedszer, kellő jelentőséget kell tulajdonítanunk a pénzügyi szférának.
EnglishI let it reach almost to the surface of the sphere before I dropped us into normal space.
Hagytam, hogy csaknem elérje a félgömb felszínét, mielőtt kiléptem a normál űrbe.
EnglishDevelopments like this cannot be balanced out by positive news in the economic sphere.
E fejleményeket nem tudják ellensúlyozni a gazdasági szférából érkező kedvező hírek.
EnglishThat makes it all the more important that we learn what this sphere really is, Cale said.
Most még fontosabb, hogy kiderítsük, mire jó ez a kristálygömb taglalta Cale.
EnglishThen, with a silent flourish, one cloud coalesced into a sphere and began to spin.
Azután csendesen átalakulva az egyik felhő gömbformát vett fel és forogni kezdett előttük.
EnglishThis is also true of the very specific labour market that is the sphere of science.
Ez a nagyon egyedi, a tudomány szférájában lévő munkaerőpiacra is igaz.
EnglishI repeat, it will be of service in improving political harmony in the global sphere.
Újra megismétlem, globálisan a politikai harmónia fejlesztésére szolgál.
EnglishIn what is, or will be soon, our sphere of control over 11 million chosen people.
Most vagy a közeljövőben az irányításunk alatt több mint 11 millió kiválasztott ember lesz.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Ebben a szférában a helyzetet nem fogja megváltoztatni egy kétórás vita.