"to speak" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to speak" Macarca çeviri

HU

EN to speak
volume_up
[spoke|spoken] {fiil}

You speak about these things with so much insight and empathy for your patients.
Olyan nagy rálátással és a betegeihez fűződő empátiával beszél minderről.
Slaves, you speak of slaves when your slums are filled with starving children.
Rabszolgákról beszél, mialatt az önök nyomornegyedei zsúfolásig telnek éhező gyermekekkel.
Then you also know that to speak of this will bring dire consequences.
Akkor azt is tudja, hogy ha beszél erről, annak végzetes következményei lehetnek.

Macarca' de "to speak" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that it is a very serious matter to speak of a humanitarian emergency.
Úgy gondolom, hogy nagyon komoly dolog egy humanitárius vészhelyzetről beszélni.
EnglishRafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
MacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
EnglishSheelon looked away, groping for the words to the answer he was afraid to speak.
Sheelon elfordította a tekintetét, kereste a szavakat ahhoz, amit félt kimondani.
EnglishAnd, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
És őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
EnglishThey speak of Sophia, a female principle of Wisdom, which preceded the Creation.
Sophiát, a Bölcsesség nőnemű princípiumát emlegetik, amely megelőzte a teremtést.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Mint közismert, Európa érdekeit az szolgálja legjobban, ha egységesen lépünk fel.
EnglishHe nodded briefly to Wil in greeting, then stepped over to speak with the Elves.
Biccentéssel üdvözölte Wilt, majd az elfekhez lépett, hogy szót váltson velük.
EnglishI have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
Úgy készültem, hogy angol nyelven fogok felszólalni; ez az oka a nyelvváltásnak.
EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
Ráadásul észrevettem, hogy egyesek azért emelik fel hangjukat, mert gyengébbek!
EnglishToday, the China-EU cultural summit is taking place here in Brussels as we speak.
Ma felszólalásainkkal egy időben zajlik Brüsszelben a Kína-EU kulturális csúcs.
EnglishNormally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
Amikor megkülönböztetésről van szó, általában ezek a problémák nem kerülnek elő.
EnglishAmong tribal hunters, they could speak, a flurry of gestures eloquent in silence.
A törzsi vadászok keze beszélni is tud körmondatokat fejez ki a néma csendben.
EnglishYou speak to your mate upon the left to-night, and see if he is to be trusted.
Beszéljen éjszaka a bal oldali szomszédjával, tudja meg, hogy megbízható ember-e.
English'After we digest this information, some of them will come to speak with you.'
- Miután megemésztették az információt, át fogom küldeni valamelyiküket magához.
EnglishRussia does not want to speak about ideology, but today the European Union does.
Oroszország nem akar az ideológiáról beszélni, ma éppen az Európai Unió akarja ezt.
English. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Köszönöm, elnök úr, hogy engedélyezi, hogy szóljak.
EnglishSimon opened his mouth to speak but Ralph had the conch, so he backed to his seat.
Simon kinyitotta száját, de a kagyló Ralphnál volt, tehát visszafarolt a helyére.
English'I will not speak His name aloud, Sir Knight, but you have hit upon my meaning.'
Én nem mondom ki hangosan a nevét, nagyuram, de ezek szerint tudja, miről beszélek.
EnglishI am told that is indeed the intention, but Mrs De Keyser has again asked to speak.
Elmondták nekem, hogy valóban ez a szándék, de De Keyser asszony ismét szót kér.
EnglishAnd who would not have so believed, hearing him so speak at the point of death?
De vajon ki ne hitt volna neki, ha így hallja beszélni ezt az embert halálos ágyán?