"some more" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"some more" Macarca çeviri

EN

some more {zarf}

volume_up
some more (ayrıca: more, yet)
I'll put some more brandy in some more coffee and we'll try again.
Töltök még egy kis kávét konyakkal, és megpróbáljuk újra mondta.
Bermoiya tried some more exploratory gestures, committing a little more to the attempt.
Bermoiya megpróbálkozott még néhány felderítő lépéssel, és ezúttal még jobban odafigyelt.
Let's head off to the bar and try the photos on some more people.
- Menjünk vissza a bárba, és mutassuk meg még néhány embernek a fényképeket.
I'll put some more brandy in some more coffee and we'll try again.
Töltök még egy kis kávét konyakkal, és megpróbáljuk újra mondta.
As the templars took Rokan away, Timor poured himself some more wine.
Amint a lovagok elvitték a foglyot, Timor töltött magának még egy kis bort.
He took some more money, and the two gunmen followed him to the rooms.
Kapott még egy kis pénzt és a két fegyveres férfi kíséretében megindult a szobák felé.
The lights in the Ballantine house finally went off, and they waited some more.
A Ballantine-házban végre lekapcsolták a lámpákat, de ők vártak még egy kicsit.
He panted and laughed some more, and he thought of something amazing to yell.
Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kurjant valami meghökkentőt.
They read some more, took a few notes, whispered and mumbled between themselves.
Olvasgattak még egy kicsit, feljegyeztek ezt-azt, aztán egymás közt suttogtak-pusmogtak.

Macarca' de "some more" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe refilled her glass and drank and did some more of her semi-social belching.
Újra feltöltötte poharát, ivott, és ismét félig elfojtottan néhányat böffentett.
EnglishHe said, I know what that is, and leaned back to look at the ceiling some more.
Persze, tudom, hogy van ez és ismét hátradőlt, és tovább bámulta a mennyezetet.
EnglishI stuck to it that too much P.T. was bad for some girls - the more delicate girls.
Azt mondtam, hogy sok lánynak, a gyengébbeknek, nem tesz jót ez a sok testnevelés.
EnglishShe used the handcuffs to pull herself up again and studied the glass some more.
A bilincs segítségével felhúzódzkodott, és tovább tanulmányozta a poharat.
EnglishI think soon you may be ready to assist me in some of the more important restorations.
Azt hiszem, hamarosan asszisztálhatsz majd nekem néhány fontosabb restaurálásnál.
EnglishI must seek some other refuge, something more remote, and more likely to remain so.
Más rejtekhelyet kell találnom, valami eldugottabbat, ami remélhetőleg olyan is marad.
EnglishThey have troublesome neighbors who are growing more trouble- some yet.
Bajkeverő szomszédokkal vannak megáldva, és azok most egyre több gondot okoznak.
EnglishHe would have to wait until his ferret-programs found him some more unoccupied room.
Várnia kellett, míg kutászprográmjai találnak neki némi szabad memóriát a Hálózatban.
EnglishWe can, for example, go find Miko's locker and get some more information about her.
Például megkereshetjük Miko öltözőszekrényét és többet megtudhatunk róla.
EnglishThen he looked again through the dusty windshield and did some more thinking.
Aztán megint előrenézett, ki a poros szélvédő üvegen, és gondolkozott egy újabb adagot.
EnglishShe poured some more wine and gulped it too fast and went into a paroxysm of coughing.
Megint töltött magának bort, túl gyorsan hajtotta fel, és köhögési rohamban tört ki.
EnglishAnd when she's done, she goes home and broods over her dead pet some more.
Mikor aztán elkészül a pusztítással, szépen hazamegy, és gyászolja a kutyáját tovább.
EnglishTo some, it more resembled the invasion of Iraq rather than the benign hand of Europe.
Sokak számára ez inkább hasonlított az iraki invázióhoz, mint Európa jóságos kezéhez.
EnglishShe went on, I suppose you want to ask some more questions, do you, about this last murder?
De gondolom, inkább arról a gyilkossági ügyről akar kérdezni tőlem egyet- mást.
EnglishThere are even some fictive and musical pieces based on it, some more accurate than others.
Irodalmi és zenei feldolgozások is születtek a témában, igaz, nem mind hiteles.
EnglishIt was more of a challenge than a question, and she was forced to lie some more.
A lány ezt nem kérdezte, hanem inkább kétségbe vonta, és Darby újabb hazugságra kényszerült.
EnglishRoutine procedures were one thing; a sniff of some real Opposition was more interesting.
A rutineljárás egy dolog, de sokkal érdekesebb beleszagolni valami igazi problémába.
English'Okay, I want you to spend some more time on the simulator with his sonar troops.'
- Jól van, akkor vegye be magát a szimulátorba Ricks szonárcsapatával.
EnglishSome things ore more important than others, and if that makes me bad, then let it stand.
Egyik dolog néha fontosabb, mint a másik, és ha ettől rossz ember vagyok, hát legyen.
EnglishSome social commitments are more important than representing the American people.
Így válnak bizonyos társadalmi kötelezettségek fontosabbá, mint az amerikai nép képviselete.