"slightly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"slightly" Macarca çeviri

EN slightly
volume_up
{zarf}

slightly (ayrıca: barely, hardly, narrowly, scantily)
volume_up
alig {zarf}
Lycheas looked uncertainly at the primate, but Annias shook his head slightly.
Lycheas bizonytalanul a primátusra nézett, de az alig láthatóan megrázta a fejét.
Limping ever so slightly, Stump walked casually to the man with the black cap.
A Bika, alig észrevehető bicegéssel, közönyösen odasétált a fekete sapkás férfihez.
Miss Birdie's fortune is slightly in excess of forty-two thousand dollars.
Miss Birdie vagyona alig haladja meg a negyvenkétezer dollárt.
slightly (ayrıca: poorly)
slightly (ayrıca: poorly)
volume_up
kissé {zarf}
Shirley was looking at me as if I'd gone slightly loopy, and I felt slightly loopy.
Shirley úgy nézett rám, mintha kissé dilis lennék, és kissé dilisnek is éreztem magamat.
They simply stood there on the slightly tilted floor of the van, jaws slightly agape.
Egyszerűen csak ácsorgott a mikrobusz enyhén lejtő padlóján, kissé szétnyílt szájjal.
He was kindhearted, slightly priggish, intensely loyal and invincibly obstinate.
Jószívű, kissé önelégült, rendíthetetlenül hűséges és megátalkodottan makacs.

"slightly" için eşanlamlılar (İngilizce):

slightly
slight

Macarca' de "slightly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDawkins knew that the Vikings fans were slightly nutty, but this was ridiculous.
Dawkins tudta, hogy a Vikings szurkolói lököttek, de ez akkor is nevetséges volt.
EnglishDepleach had force, magnetism, an overbearing and slightly bullying personality.
Depleachből erő sugárzott, mágneses erő, gőgös és kicsit erőszakos egyéniség volt.
EnglishThe memo had been copied many times, was very old, and had been slightly altered.
Sokadik másolat volt, nagyon régi, és kisebb változtatásokat is végeztek rajta.
EnglishRemove them and wipe off the surface water with a clean and slightly damp cloth.
Vegyük ki, töröljük le a felületi vizet tiszta és kicsit nedves törölközővel.
EnglishThe first page is ripped slightly at the bottom and the second has a smudge on it.
Az első oldal kicsit beszakadt az alján, a másodikon pedig egy folt éktelenkedik.
EnglishThat included the Chinese yuan, which had been having a slightly bad time of late.
Ezek közé tartozott a kínai jüan is, ami az utóbbi időben igen gyengén szerepelt.
EnglishHis heart jumped to his throat as one section of the brush moved ever so slightly.
Shea sietve körülnézett, pillantása megakadt tőlük balra egy nagy bokorcsoporton.
EnglishThe body trembled slightly, and then the bloody hands opened like broken claws.
A test kicsit megremegett, aztán a véres kezek, mint törött karmok kinyíltak.
EnglishThe ignition wires were hanging down, their copper cores bare and slightly kinked.
Az indítómotor huzaljai lefelé csüngtek, a rézdrótok vége enyhén meg volt tekerve.
EnglishThey stood on a balcony that curved slightly as if on the inside of a vast circle.
Egy lágyan ívelő erkélyen álltak, mintha az egy hatalmas kör belsejében lenne.
EnglishThat is slightly unfortunate, because this surreal situation is worth mentioning.
Ez nem túl szerencsés, hiszen érdemes említést tenni erről a szürreális helyzetről.
EnglishExhausted, slightly tipsy, she went directly to bed and fell into a sound sleep.
Fáradt volt, és kicsit be is csípett, ezért azonnal lefeküdt, és mély álomba zuhant.
EnglishMiss Marple looked slightly guilty since she was herself an inveterate gardener.
Miss Marple némi bűntudattal nézett rá; ő maga is szenvedélyes kertész volt.
EnglishKurik and Berit pulled out on the torch rings and inched the wall aside slightly.
Kurik és Berit elfordították a vasgyűrűket, és óvatosan félretolták a falat.
EnglishThe breather wrapped over his blowmouth only muted his chattering laughter slightly.
A víznyílásán lévő légző épp csak egy kicsit tompította le csicsergő nevetését.
English'Uh - whenever there's opportunity, your Grace,' Kurik answered, flushing slightly.
Uh... amikor csak lehetőségem van rá, kegyelmes uram válaszolta Kurik elvörösödve.
EnglishLight from the hallway fawned through the door, which Toy had left slightly ajar.
A hallból fény szűrődött be az ajtón keresztül, amelyet Toy résnyire nyitva hagyott.
EnglishHis eyes tingled, ever so slightly, buthe realized for the first timeit felt good.
Enyhén szúrt a szeme, de most először állapította meg magában, hogy jó érzés.
EnglishA gun barrel was the sturdiest structure men could make-but it was slightly bent.
Az ágyúcső az egyik legmasszívabb szerkezet, amit az ember létre tud hozni.
EnglishBut there is a bar exam looming, and when I think about it my hands tremble slightly.
De közeleg az ügyvédi vizsga, és ha erre gondolok, kicsit remegni kezd a kezem.