"sensible" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"sensible" Macarca çeviri

EN sensible
volume_up
{sıfat}

sensible (ayrıca: hard-headed, hardheaded, moderate, rational)
volume_up
józan {sıf.}
Let us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Térjünk vissza a józan, átfogó környezetvédelmi politikához!
We need to take a sensible approach in order to identify a common position.
Józan megközelítésre van szükségünk a közös álláspont kialakításához.
She's a trifle old-maidish - but quite a sensible, practical woman - and she's really been most helpful and efficient.
Vénlányos, de alapjában véve józan, értelmes asszony, aki jól megállta a helyét.
sensible (ayrıca: apt, knowing, knowledgeable, lucid)
Money that is used for quite sensible - and sometimes not so sensible - purposes.
A pénzről, amelyet elég értelmes célokra fordítunk - néha meg nem annyira értelmes célokra.
The report on sport contained a lot of interesting and sensible things.
A sporttal foglalkozó jelentés számos érdekes és értelmes kérdéssel foglalkozik.
Whether it is sensible in terms of energy policy or technology is another question.
Hogy energiapolitikai vagy technológiai szempontból értelmes-e, az más kérdés.
sensible (ayrıca: affective, delicate, irritable, responsive)
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Reméljük, hogy továbbra is ezt az érzékeny, ésszerű és fogékony szerepet fogja játszani.
The procedure in place up to now was also sensible and it worked well.
Az eddig követett eljárás szintén érzékeny és jól működő volt.
Wiill persevere with resolution to findanice sensible man.
Meg kell tartanom a fogadalmamat és találni egy érzékeny fiút.
sensible (ayrıca: down-to-earth, handy, practical)
It wasn't romantic, it wasn't sensible, it wasn't flattering, it wasn't practical, it was just idiotic.
Ez cseppet sem romantikus, cseppet sem ésszer, hízelg vagy praktikus - szimpla ostobaság.
This is yet another example of sensible, practical British law being subordinated to over-the-top and expensive EU legislation.
Ez is csak egy újabb példája annak, hogy egy értelmes és praktikus brit jogszabályt alárendeljenek egy túlzó és drága EU-jogszabálynak.
A similar system already operates in the US Congress, and experience there shows that it is a sensible anti-corruption measure.
Hasonló rendszer működik az USA Kongresszusában, és az ottani tapasztalatok szerint praktikus korrupcióellenes intézkedésnek bizonyul.
sensible (ayrıca: just, rational, rationalistic, reasonable)
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
Ez egy ésszerű módszer, hiszen jó, sokszorosan kipróbált hagyományokon alapul.
In that regard, the Committee on Transport and Tourism has made a sensible suggestion.
E tekintetben a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ésszerű javaslatot tett.
For that reason, the only sensible thing to call for is the disbandment of Frontex.
Ezért az egyetlen ésszerű dolog a Frontex feloszlatására való felhívás lenne.
sensible (ayrıca: palpable, perceptible, phenomenal)
That is why we are calling for sustainable, sensible development, which involves protecting the environment and combating climate change.
Ezért szorgalmazzuk a fenntartható, egyben érzékelhető fejlődést, amely kiterjed a környezet védelmére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is.
In my view, we are dealing with a sensible expansion of the competences of the European Aviation Safety Agency (EASA) and improving many financial and management procedures.
Meglátásom szerint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) hatásköreinek érzékelhető bővülésével foglalkozunk, és számos pénzügyi és igazgatási eljárást is javítunk.
sensible (ayrıca: perceptible)
Focusing on cohesion policy is a sensible way for us to fulfil our obligation to communities and economies.
A kohéziós politikára való összpontosítás érezhető módja annak, hogy teljesítsük közösségeink és gazdaságaink felé fennálló kötelezettségünket.
sensible (ayrıca: perceptible)

"sensible" için eşanlamlılar (İngilizce):

sensible

Macarca' de "sensible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt would be sensible for us to exchange experiences in a transatlantic context.
Okos dolog lenne, ha transzatlanti keretek között tapasztalatokat cserélnénk.
EnglishIt emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
Már az ázsiai válságok idején is kiderült, hogy a szabályozásnak van értelme.
EnglishI therefore think it sensible that this is no longer the case in the compromise.
Ezért ésszerűnek tartom, hogy a kompromisszum esetében ez már nem kérdés.
EnglishSo this is another project that I worked on with the Sensible Cities Lab at MIT.
Ez itt egy másik projekt, amin az MIT Sensible Cities Labbel dolgoztam.
EnglishIt is far more sensible to stand as far as possible from you and your whisk.
- Szerintem sokkal jobb lenne, ha minél távolabb maradnék felségedtől és a vesszőktől.
EnglishIt's been a shock to her, too, of course, but she's being very sensible.
Számára is nagy megrázkódtatás volt természetesen, de nagyon értelmesen viseli.
EnglishMy mother was as sensible of this as I; and, upon the whole, we knew not what to do.
Anyám ezt be is látta, és velem érzett, de továbbra se tudtuk, mit tegyünk.
EnglishYou are supporting sensible measures to ensure the economic slowdown is tackled.
Kényes intézkedéseket támogatnak annak érdekében, hogy megállítsák a gazdaság lelassulását.
EnglishTwo sensible NCOs were stretched out on the floor instead of curled up on the seats.
Két élelmes tiszthelyettes a padlón nyúlt el ahelyett, hogy az ülésen szorongott volna.
EnglishLet us stop criticising so much; let us rather take sensible and constructive steps.
Álljunk le azzal az örökös bírálatokkal, és tegyünk inkább érdemi, előrevivő lépéseket.
EnglishThe proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.
A mini-csomagban lévő javaslatok ésszerűek és megérdemlik a támogatást.
EnglishWe are once again delaying a regulation which we already deemed sensible in 1995.
Újra csak elhalasztunk egy olyan szabályozást, amit már 1995-ben is értelmesnek tartottunk.
EnglishBecause this decision was difficult to apply, it was sensible to repeal it.
Mivel ezt a határozatot nehéz volt alkalmazni, hatályon kívül helyezésének volt értelme.
EnglishWe must work together on sensible rules to win over our G20 partners.
Együtt kell dolgoznunk okos szabályokkal, hogy a G 20-as partnereinket meggyőzzük.
EnglishElsa was far too sensible and hard-boiled a young woman to risk tampering with poisons.
Elsa túlságosan okos és kemény volt ahhoz, semhogy mérgekkel pepecseljen.
EnglishTherefore, in my opinion the Commission's proposal is the smarter, more sensible one.
Ezért úgy gondolom, hogy a Bizottság javaslata okosabb, körültekintőbb.
English'I'm just trying to be sensible about this,' the machine said, voice rising.
Én csak próbálok megfontolt maradni válaszolta a gép, emelkedő hangon.
EnglishWhich is better--to be a pack of painted Indians like you are, or to be sensible like Ralph is?
Mi jobb: kifestett, ostoba vadakat játszani, vagy értelmesnek lenni, mint Ralph?
EnglishShe was wearing a blue housedress and a white apron and sensible old-lady shoes.
Kék kartonruhát viselt, fehér köténnyel és lapos sarkú cipőt, amilyet az idős hölgyek hordanak.
EnglishIt was therefore also necessary and sensible to support the decommissioning of these plants.
Szükséges és helyes volt éppen ezért támogatni ezeknek az erőműveknek a leállítását.